Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Školní atlas českých dějin - atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  kol.
  Nakladatel:
  KARTOGRAFIE
  Kód zboží:
  21950
  EAN:
  9788070118818
  ISBN:
  8070118814
  KARTOGRAFIE

  Popis produktu

  Na 64 stránkách jsou kombinovány mapy k jednotlivým historickým obdobím s ilustracemi, případně dobovými fotografiemi a textovými informacemi. V úvodu každé kapitoly je přehledná historická mapa Evropy, sloužící k dokreslení dějin našeho národa v evropských souvislostech. Školáci i učitelé propojí učení s praktickým tipem na výlet. V kapitole „Střípky“ jsme podali dobovou zajímavost, lokalitu nebo osobnost. Oddychová stránka končí vždy otázkami a úkoly, sloužící k procvičení učiva a k samostatné úvaze žáků.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  64

  Obsah učebnice

  PRAVĚK

  • 1. Eropa v dobách ledových (pleistocénu)
  • 2. České země ve starší době kamenné
  • 3. České země v mladší a pozdní době kamenné (neolitu a eneolitu)
  • 4. České země v době bronzové
  • 5. České země v době železné (Keltové, 750 př. n. l. - 0)
  • 6. České země v době římské a stěhování národů (0 - 550)
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  SÁMOVA ŘÍŠE - 1310

  • 7. Evropa v době stěhování národů
  • 8. Čechy v 6. - 9. století
  • 9. Evropa v 9. století
  • 10. Velkomoravská říše
  • 11. Evropa v 10. - 11. století
  • 12. České země v 10. - 12. století
  • 13. Dochované románské památky v českých zemích
  • 14. České země ve 13. století
  • 15. České země za posledních Přemyslovců
  • 16. Královská města počátkem 14. století
  • 17. Středověká architektura v Evropě
  • 18. Dochované raně gotické památky v českých zemích
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  1310 - 1526

  • 19. České země a střední Evropa ve 3. čtvrtině 14. století
  • 20. České země za Lucemburků
  • 21. Dochované vrcholně gotické památky v českých zemích
  • 22. Praha ve 14. století
  • 23. Hospodářství a obchod v českých zemích ve 14. a počátkem 15. století
  • 24. Počátky husitství
  • 25. Husitské války, křížové výpravy
  • 26. Bitva na Vítkově a u Vyšehradu
  • 27. Bitva u Sudoměře
  • 28. Česká města v době husitské (1427 - 1433)
  • 29. Husitské výpravy za hranice Čech a Moravy (1428 - 1433)
  • 30. České země a Slovensko po polovině 15. století
  • 31. Diplomatické cesty za Jiřího z Poděbrad
  • 32. Evropa koncem 15. století
  • 33. České země za Jagellonců (1471 - 1526)
  • 34. Hospodářství a obchod na konci 15. a počátkem 16. století
  • 35. Dochované pozdně gotické památky v českých zemích
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  1526 - 1648

  • 36. Evropa v polovině 16. století
  • 37. České  země a vznik habsburského soustátí
  • 38. Hospodářství a obchod v polovině 16. století
  • 39. Třeboňská rybniční soustava na panství Rožmberků v 16. století
  • 40. Humanismus a rozvoj vzdělanosti v 16. století
  • 41. Dochované renesanční památky v českých zemích
  • 42. České stavovské povstání a česká válka (1618 - 1620)
  • 43. Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620
  • 44. Válečné operace v Čechách a na Moravě za třicetileté války
  • 45. Čeští exulanti v době pobělohorské
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  1648 - 1792

  • 46. Evropa po vestfálském míru (1648)
  • 47. České země v 17. a počátkem 18. století
  • 48. První manufaktury v českých zemích
  • 49. Náboženské poměry v českých zemích ve 2. polovině 17. století
  • 50. Pozemkové poměry po bitvě na Bílé hoře
  • 51. České země a habsburská monarchie v letech 1740 - 1792
  • 52. Války za vlády Marie Terezie
  • 53. Nevolnické povstání v českých zemích roku 1775
  • 54. Barokní památky Prahy
  • 55. Nejvýznamnější barokní a rokokové památky v českých zemích
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  1792 - 1914

  • 56. České země a habsburská monarchie v letech 17792 - 1914
  • 57. České země v době napoleonských válek (1805 - 1813)
  • 58. Pražské červnové povstání roku 1848
  • 59. Průmysl a doprava v českých zemích v 1. polovině 19. století
  • 60. Válka prusko-rakouská roku 1866
  • 61. Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866
  • 62. Národnostní skladba Rakousko-Uherska počátkem 20. století
  • 63. Průmysl v českých zemích ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století
  • 64. Architektura v českých zemích v 19. a na počátku 20. století
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  1914 - 1945

  • 65. Evropa a první světová válka - mezinárodní souvislosti (1914 - 1918)
  • 66. České země a první světová válka (1914 - 1918)
  • 67. "Sibiřská anabáze" československých legií
  • 68. Návrat československých legií do vlasti (1918 - 1920)
  • 69. Evropa v roce 1924
  • 70. Území Československa s úpravami hranic do roku 1924
  • 71. Československý průmysl v letech 1918 - 1938
  • 72. Zemědělské oblasti, cukrovarnictví a pivovarnictví v letech 1918 - 1938
  • 73. Národnostní skladba obyvatelstva Československa v roce 1930
  • 74. Náboženské vyznání obyvatelstva Československa v roce 1930
  • 75. Architektura meziválečného Československa
  • 76. Vojensko-strategická koncepce obrany Československa v letech 1936 - 1938
  • 77. Československo po mnichovském diktátu (30. 9. 1938 - 15. 3. 1939)
  • 78. České země v době nacistické okupace (1939 - 1945)
  • 79. Československé vojenské jednotky na bojištích 2. světové války
  • 80. Osvobození Československa v letech 1944 - 1945
  • 81. Květnové povstání v Praze (5. 5. - 9. 5. 1945)
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  1945 - 2005

  • 82. Evropa po 2. světové válce
  • 83. Odsun německého obyvatelstva v letech 1945 a 1946
  • 84. Územní změny a správní členění Československa po 2. světové válce
  • 85. Místa izolace a likvidace odpůrců totality v Československu po roce 1948
  • 86. Přestavba československého průmyslu v letech 1945 - 1960
  • 87. Kolektivizace českosloveského zemědělství v roce 1958
  • 88. Invaze Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968
  • 89. Československý průmysl v letech 1960 - 1989
  • 90. Architektura v Československu po 2. světové válce
  • 91. Česká a Slovenská republika po roce 1989
  • 92. Státy Evropské unie a NATO
  • Tipy na výlet
  • Kam do muzea
  • Střípky
  • Otázky a úkoly

  ČASOVÉ PŘÍMKY

  REJSTŘÍK

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Školní atlas českých dějin - atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia souvisí:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: