Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní

  Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie. Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky mateřských i základních škol.

  Naše cena s DPH:
  179 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lipnická Milena
  Nakladatel:
  PORTÁL
  Kód zboží:
  27927
  EAN / ISBN:
  9788026208808
  PORTÁL

  Popis produktu

  • Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie.
  • Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky mateřských i základních škol.
  • Vlastní program se skládá z 23 bloků činností s hrami. Jednotlivé bloky mají vždy stejnou strukturu - obsahují pracovní list a soubor činností, které jsou důležité pro nácvik psaní: motivace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, taktilně-kinestetické vnímání a prostorová orientace, řeč, intermodální zrakově--sluchově-pohybové spojení.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  62

  O učebnici

  Dospělí, kteří se snaží usnadnit pozdějším školákům čtení a psaní, mohou využívat rozmanité didakticko-metodické postupy, které více či méně reagují na individuální rozvojové potřeby dětí. Pro ty z nich, u nichž lze z různých příčin předpokládat těžkosti v procesu rozvoje čtení a psaní, hledáme možnosti speciální pomoci a podpory. Ke zmírnění obtíží mohou pomoci různé stimulační programy, které mají u dětí v předškolním věku i preventivní efekt.

  Orientace na osobnostní hodnoty a předpoklady dítěte počítá s geneticky předurčenými vývojovými změnami i individuálními zvláštnostmi, které však může v různé míře a kvalitě ovlivňovat prostředí, v němž dítě vyrůstá. Je důležité, aby jak v rodině, tak v mateřské škole či v poradenských centrech bylo aktivizováno právě takovými metodami, které budou nejintenzivěji rozvíjet všechny jeho individuální schopnosti, vědomosti a postoje. Předpokladem je ovšem osobní angažovanost a aktivita dítěte, podněcovaná vhodně dospělými, kteří by si měli uvědomovat, že jsou to právě oni, kteří mohou nejvíce přispět k rozvoji přirozené zvídavosti dítěte a jeho touhy získávat nové poznatky a zkušenosti s okolním světem. Takováto adresná, záměrná stimulace "posouvá" na kvalitativně vyšší úroveň nejen jeho dílčí schopnosti, ale i celou osobnost dítěte (v souladu s očekáváními a výchovně-vzdělávacími potřebami sociokulturního prostředí). Stimulací přitom rozumíme komplex podnětů, které dítě povzbuzují ke skutečně tvořivé činnosti - dospělý (pedagog, rodič) by přitom neměl očekávat, že dítě bude reagovat jediným možným žádoucím způsobem nebo že bude pasivně plnit výchovné pokyny. Dítě musí vědět, že si nabízené podněty může jedinečně přizpůsobit, měnit a zpracovat přiměřeně vlastním zájmům, potřebám, vědomostem a schopnostem. Samo se přitom rozhodne, zda podnět přijme, nebo ne. Kvalita využití těchto podnětů závisí především na tom, jaký subjektivní význam jim dítě přisuzuje. Účinky stimulace se tak zhodnocují v závislosti na přiměřenosti impulzů, které mu vzhledem k jeho osobnostním dispozicím poskytneme. Proto je nutné důsledně uplatňovat individuální přístup jak při rozpoznání a hodnocení rozvojových předpokladů dítěte, tak i při plánování a naplňování rozvojových cílů.

  Takto chápanou stimulaci umožňuje i náš program rozvoje grafomotoriky a podpory psaní, který v této knížce předkládáme. Je určen všem dětem na konci předškolního věku a v době nástupu do školy. Může napomoci rozvíjet grafomotorické dovednosti, tj. vyjadřovat se kreslením a psaním, ale také povzbudit zájem o aktivitu rozvíjející i ostatní složky osobnosti dítěte. Motivace je založena na postupném působení přiměřených podnětů (na sebe navazujících metod a strategií). Program podporuje samostatnost, tvořivost a spontánnost dítěte v grafomotorických aktivitách i v počátečních etapách psaní. Převládajícími aktivitami programu jsou hry orintované na rozvoj jemné motoriky, zrakového, sluchového a taktilně-kinestetického vnímání, mluvené řeči, počátečního čtení i jejich vzájemného koordinovaného spojení v jednom společném tématu a obsahu. Hravé činnosti povzbuzují nejen zájem dítěte napodobovat grafomotorické aktivity (imitace), ale převším jeho zájem objevovat originální postupy řešení herních i grafických úkolů a situací (experimentování). Umožňují mu postupně poznávat, že kromě mluvené řeči existuje také psaná řeč a že může s okolím komunikovat také čtením a psaním. Tato stimulace vytváří tedy příležitosti bohaté na zážitky a rozšiřuje zkušenosti dítěte s psaním a psanou řečí obecně.      

  Obsah učebnice

  • Úvod
  • Rané zkušenosti dítěte se čtením a psaním
  • Grafomotorický rozvoj dítěte
  • Propojenost rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní
  • Dítě s poruchami grafomotoriky a psaní
  • Na pomoc levorukému dítěti
  • Program rozvoje grafomotoriky a podpory psaní
  • Didaktické aktivity

  23 didaktických aktivit

  Literatura

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní souvisí:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: