Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  MARKETING - Základy marketingu 2 - učebnice studenta

  Naše cena s DPH:
  229 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Ing. Marek Moudrý
  Nakladatel:
  COMPUTER MEDIA
  Kód zboží:
  51058
  EAN:
  9788074023606
  COMPUTER MEDIA

  Popis produktu

  Titul zohledňuje stanovený obsah učiva marketingu vycházející z RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Doporučená hodinová dotace je 2 hod/týdně ve 3. ročníku.

  Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokážou í kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.

  Charakter učebnice

  Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy sloužícími k vlastním zápisům studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je interaktivně zapojován do výuky.

  Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje

  • výklad učiva
  • volná místa v učebnici pro doplňování učiva (zápis v hodině)
  • otázky k opakování a pochopení učiva vč. oddychových forem opakování probrané látky
  • grafy, tabulky, obrázky, křížovky a odkazy na webové stránky
  • netradiční aktivizační metody vedoucí k lepšímu pochopení výuky

  Charakteristika jednotlivých kapitol

  1. díl

  1. PODSTATA MARKETINGU
  Seznámení s podstatou marketingu, podnikatelskými koncepcemi a postavením marketingu v tržní ekonomice.

  2. MARKETING A TRH
  Charakteristika trhu a marketingových přístupů k trhu.

  3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
  Podrobná charakteristika marketingového prostředí, zaměření na vlivy působící na firmu.

  4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ
  Aplikace znalosti marketingového prostředí do marketingového řízení s poukazem na základní marketingové strategie a analýzy.

  5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM
  Marketingový výzkum a dotazníková forma zjišťování informací.

  2. díl

  6. VÝROBEK
  Charakteristika výrobku, marketingový pohled na výrobek a jeho části jako např. obal a značka. Kapitola se podrobně věnuje ochranným známkám a životnímu cyklu výrobku.

  7. CENA
  Pohled na cenu z pozice výrobce i spotřebitele. Cena je charakterizována z hlediska firemních cílů a strategií.

  8. DISTRIBUCE
  Charakteristika distribuce z hlediska přímé a nepřímé distribuční cesty. Důraz je kladen na jednotlivé typy maloobchodních jednotek.

  9. PROPAGACE
  Propagace z pohledu marketingové komunikace se spotřebitelem. Podrobně popisuje jednotlivé složky komunikačního mixu jako reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej a public relations.

  Navazující učebnice učitele

  Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která navíc obsahuje doporučené zápisy do volných úseků (zápisy v hodině) a rozšiřující učivo pro pedagoga. Toto učivo může využít pro vlastní pochopení nebo k rozšíření učiva žákům. Podstatou této učebnice je poskytnou pedagogovi podklady pro výuku a zároveň mu nabídnout i náměty k vedení výuky.

  Proč využít právě tuto učebnici?

  Její struktura vychází z Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT Ekonomika a podnikání. Lze ji aplikovat v rámci jiných RVP, které požadují zařazení výuky marketingu do školského vzdělávacího programu.

  Učebnice učitele obsahuje:

  • přepis učebnice vč. doporučených zápisů
  • rozšiřující texty k probírané látce
  • příklady vč. řešení
  • testy vč. řešení
  • netradiční aktivizační metody vedoucí k pochopení výuky vč. řešení.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  80

  O učebnici

  Učebnice, kterou držíte v rukou, se vám snaží moderní interaktivní metodou poskytnout základní přehled o marketingu tak, abyste po jejím prostudování byli schopni říct: "Vím, co je to marketing." Pojetí učebnice vede k rozvíjení schopností vašeho kreativního myšlení a snaží se vás vést k pochopení marketingových činností ve firmě.

  Komplet učebnic je koncipován tak, že máte k dispozici pracovní učebnice, ve kterých je učivo tématu doplněno prázdnými místy, sloužícími k doplňování poznámek během hodiny vedené učitelem. Nedílnou součástí učebnice jsou také různá cvičení, úkoly a zábavná opakování k zapamatování učiva. Tím, že do učebnice budete dopisovat a aktivně s ní pracovat, stáváte se jejími spoluautory.    

  Obsah učebnice

  6. VÝROBEK

  • 6.1 Charakteristika a členění výrobků
  • 6.2 Výrobní a obchodní sortiment
  • 6.3 Komplexní výrobek
  • 6.4 Obal (PACK)
  • 6.5 Značka výrobků
  • 6.6 Ochranná známka
  • 6.7 Vývoj výrobku
  • 6.8 Životní cyklus výrobku
  • 6.9 Cvičení k pochopení probraného učiva

  7. CENA

  • 7.1 Charakteristika ceny
  • 7.2 Cíle podniku při stanovování ceny
  • 7.3 Metody stanovování ceny
  • 7.4 Cenové strategie
  • 7.5 Cvičení k pochopení probraného učiva

  8. DISTRIBUCE

  • 8.1 Charakteristika distribuce
  • 8.2 Velkoobchod
  • 8.3 Maloobchod
  • 8.4 Vývoj maloobchodu
  • 8.5 Maloobchodní mix a obchodnické triky
  • 8.6 Cvičení k pochopení probraného učiva

  9. PROPAGACE

  • 9.1 Charakteristika propagace
  • 9.2 Marketingová komunikace
  • 9.3 Podpora prodeje
  • 9.4 Osobní prodej
  • 9.5 Public relations
  • 9.6 Přímý (direct) marketing
  • 9.7 Reklama
  • 9.8 Exteriérová média
  • 9.9 Cvičení k pochopení probrané učiva

  POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

  PŘÍLOHY

  POZNÁMKY

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?