Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Chemie v kostce pro střední školy

  Aktualizované vydání.

  Naše cena s DPH:
  230 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  51402
  EAN / ISBN:
  9788025319628
  FRAGMENT

  Popis produktu

  • Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu.
  • Učebnice shrnuje přehledně to podstatné z chemie, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  220

  O učebnici

  dostáváte do rukou nové přepracované vydání titulu Chemie v kostce pro střední školy.
  Učebnice obsahuje přehled středoškolské chemie – chemie obecné, anorganické, organické a biochemie.
  Autoři pro Vás označili učivo základní, které je nutné si zapamatovat, a učivo rozšiřující, určené pro ty z Vás, kteří budete z chemie maturovat a skládat přijímací zkoušky na vysoké školy. Podrobnější výklady doplňujícího a rozšiřujícího učiva najdete v odkazech na doporučenou literaturu uvedenou na konci učebnice.
  Důležitým doplňkem Chemie v kostce bude připravovaný titul zabývající se chemickým názvoslovím. V něm najdete podrobné vysvětlení výpočtů oxidačních čísel, úpravy redox rovnic, odvozování vzorců a názvů anorganických a organických sloučenin, optickou izomerii, přehled organických kyselin a jejich latinské názvy, přehled aminokyselin, postup při psaní cyklických vzorců sacharidů, přehled heterocyklů a jejich názvosloví apod.

  Obsah učebnice

    1. STRUKTURA ATOMU

  • Stavba atomového jádra
  • Stavba elektronového obalu
  • Základní principy kvantové mechaniky
  • Kvantová čísla a atomové orbitaly

    2. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (PSP)

  •  Charakteristika dlouhé periodické tabulky
  • Obecné vlastnosti prvků vyplývající z jejich elektronové konfigurace
  • Velikosti atomů, iontů
  • Elektropozitivní a elektronegativní charakter prvků
  • Ionizační energie
  • Elektronová afinita
  • Elektronegativita
  • Periodicita oxidačních stavů prvků
  • Bazicita oxidů a hydroxidů

    3. CHEMICKÁ VAZBA

  • Vznik a typy chemické vazby
  • Kriteria pro vznik chemické vazby
  • Teorie valenčních vazeb - VB teorie
  • Podmínky pro vznik chemické vazby podle VB teorie
  • Znázornění vzniku chemické vazby
  • Typy chemické vazby
  • Hybridizace
  • Metoda VSEPR
  • Slabé vazebné interakce
  • Kovová vazba

   4. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ

  • Rozdělení chemických reakcí

   5. CHEMICKÁ TERMODYNAMIKA

  • Termochemie

   6. REAKČNÍ KINETIKA

  • Teorie reakční kinetiky
  • Faktory ovlivňující reakční rychlost

   7. CHEMICKÉ ROVNOVÁHY

  • Chemická rovnováha
  • Změna rovnovážné konstanty v závislosti na úpravě chemické rovnice
  • Chemická rovnováha v heterogenních soustavách
  • Rovnovážné složení soustavy
  • Posun chemické rovnováhy
  • Rovnováhy v roztocích elektrolytů
  • Protolytické rovnováhy
  • Vztahy mezi strukturou a acidobazickými vlastnostmi
  • Autoprotolýza
  • Srážení rovnováhy
  • Komplexotvorné rovnováhy
  • Redoxní rovnováhy

   8. ANORGANICKÁ CHEMIE

  • I. Nekovy
  • Vodík (H - hydrogenium)
  • p -prvky
  • Chalkogeny - VI. skupina
  • Vzácné plyny - p6- prvky
  • Halogeny - p5- prvky
  • V. skupina - p3- prvky
  • VI. skupina - p2-prvky
  • p1- prvky
  • II. KOVY
  • s-prvky
  • Alkalické kovy (s1-prvky)
  • s2-prvky
  • p1-prvky s kovovým charakterem
  • p2-prvky s kovovým charakterem
  • Přechodné prvky (d-prvky)
  • Skupina Cr
  • Skupina Mn
  • VIII. skupina
  • Prvky skupiny železa
  • Platinové kovy
  • Skupina I.B
  • Prvky skupiny II.B

   9. ZÁKLADY ORGANICKÉ CHEMIE

  • Zásady strukturní teorie
  • Prostorové uspořádání molekul. Isomerie
  • Typy vzorců
  • Klasifikace organických reakcí
  • Typy reagentů (činidel)
  • Reakční mechanizmy
  • Polarita vazby a její důsledky
  • Konjugované systémy, mezomerní efekt

  10. UHLOVODÍKY

  • Alkany (parafiny)
  • Cykloalkany (cykloparafiny, nafteny)
  • Alkeny (olefiny)
  • Dieny
  • Alkyny (acetyleny)
  • Aromatické uhlovodíky - areny

  11. DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

  • Halogenderiváty
  • Alkylhalogenidy
  • Arylhalogenidy
  • Arylhalogenidy s halogenem na postranním řetězci
  • Dusíkaté deriváty uhlovodíků
  • Aminy
  • 1. Aminy s vazbou Csp3-N
  • 2. Aromatické aminy
  • Nitrosloučeniny
  • Nitroalkany
  • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
  • Alkoholy
  • Fenoly
  • Ethery (alkoxyderiváty uhlovodíků)
  • Karbonylové sloučeniny
  • Karboxylové kyseliny
  • Substituční deriváty karboxylových kyselin
  • Funkční deriváty karboxylových kyselin
  • Heterocyklické sloučeniny
  • Pětičetné heterocykly
  • Šestičetné heterocykly
  • Heterocykly s více heteroatomy

  12. PŘÍRODNÍ LÁTKY

  • Lipidy
  • I. Jednoduché lipidy
  • II. Složené lipidy
  • Isoprenoidy
  • I. Terpenoidy (Terpeny)
  • II. Steroidy
  • Sacharidy
  • Monosacharidy
  • Disacharidy
  • Polysacharidy
  • Bílkoviny (proteidy)
  • Jednoduché bílkoviny
  • Složené bílkoviny
  • Nukleové kyseliny (NA)
  • Proteosyntéza - biosyntéza bílkovin

  13. ZÁKLADY BIOCHEMIE

  • Vlastnosti živých soustav
  • Chemické složení živých soustav
  • Fyzikálně-chemické procesy v živých soustavách
  • Enzymy

  14. LÁTKOVÝ METABOLIZMUS

  • Rozdělení organizmů podle metabolizmu
  • Katabolizmus - degradační fáze metabolizmu
  • Anabolizmus - biosyntéza ("výrobní" fáze metabolizmu)
  • Vzájemný vztah katabolizmu a anabolizmu
  • Bioenergetika
  • Dýchací řetězec
  • Citrátový cyklus
  • Metabolizmus sacharidů
  • Glykolýza
  • Metabolizmus lipidů
  • Metabolizmus bílkovin

  Rejstřík

  Seznam použité a doporučené literatury

   

   

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?