Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -10%

  • Strojnické tabulky 2 pro školu i praxi
  • Strojnické tabulky 2 pro školu i praxi

  Strojnické tabulky 2 pro školu i praxi

  materiály, polotovary, technologie, upínání, měření

  Naše cena s DPH:
  697 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  777 Kč
  Ušetříte:
  80 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Řasa Jaroslav, Švercl Josef
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  24304
  EAN / ISBN:
  9788086960203
  SCIENTIA

  Popis produktu

  • MATERIÁLY, POLOTOVARY, TECHNOLOGIE, UPÍNÁNÍ, MĚŘENÍ.
  • Cílem této učební příručky je zpracovat souborně a přehledně - formou tabulek, diagramů a vzorců - základní poznatky, které získají studenti středních průmyslových škol při studiu technických předmětů. Pomůcka může sloužit studentům nejen po celou dobu jejich studia, ale i po vstupu do praxe.
   Svou koncepcí a obsahem najdou tabulky uplatnění i u studentů vysokých škol. Potřebné informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
  • Tabulky jsou samozřejmě zpracovány na základě aktuálních harmonizovaných norem a v souladu s platnými mezinárodními normami. Uvádí základní poznatky z nauky o materiálu, druhy konstrukčních materiálů a oblasti jejich použití, nástrojové materiály, plasty, pryž a druhy polotovarů. Z technologií jsou uvedeny informace z oblasti tváření za tepla i za studena, odlévání, svařování, pájení, lepení, obrábění, včetně nástrojů, řezných podmínek a přehledu chladicích kapalin. Pozornost je věnována také upínacím prvkům nástrojů a obrobků, uvedeny jsou též konstrukční prvky přípravků. V poslední části jsou uvedena měřidla, především hladké kalibry, měřítka, mikrometrická měřidla, měřidla s číselníkovými úchylkoměry, úhloměry, spároměry a šablony. U jednotlivých měřidel je instruktážní obrázek a rozsah měření. Zvláštní pozornost je věnována kalibrům, u kterých jsou uvedeny vzorce pro výpočet výrobních kalibrů a rozmístění tolerančního pole.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  586

  O učebnici

  Strojnické tabulky 2 pro školu a praxi (Materiály, polotovary, technologie, upínámí, měření) obsahují informace vhodné především pro technology. Najdou zde však mnoho potřebných informací také konstruktéři (např. jak volit optimální materiál, jakou jakost obrobeného povrchu lze dosáhnout po jednotlivých technologiích, výpočet pevnosti svařovacích spojů apod.). Druhý díl Tabulek uvádí v části Materiály základní poznatky z nauky o materiálu, informace usnadňující volbu techniky i ekonomiky vhodného druhu materiálu, značení materiálů podle harmonizovaných norem, přehled konstrukčních ocelí, nástrojových a rychlořezných ocelí až po kubický nitrid boru a diamant.

  Přehled tvářených ocelových polotovarů (plechů, pásů, pruhů, tyčí, trubek, drátů) a polotovarů z neželezných kovů a plastů v části Polotovary je zpracován velmi podrobně, v souladu s platnými  normami a současně s ohledem na dostupnost jednotlivých položek na našem trhu. 

  Část Technologie obsahuje informace o základních technologiích: odlévání, objemovém tváření (kování, protlačování), plošném tváření (stříhání, ohýbání, tažení), zpracování plastů, svařování, pájení a lepení, obrábění, teorii výpočtu řezné síly, soustružení, hoblování a obrážení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání, výrobě závitů, protahování a protlačování, dělení materiálu pilami, výrobě ozubených kol, broušení, dokončovacích operacích a fyzikálních technologiích obrábění. Kromě technologických parametrů získáte také podklady pro konstrukci nástrojů. Uveden je též přehled chladicích a mazacích kapalin.

  Tabulkové zpracování upínacích prvků nástrojů a obrobků a upínacích prvků přípravků v části Upínání zahrnuje vedle tradičních také nové způsoby upínání a modernější upínací prvky (např. upínače pákové, hydraulické, magnetické apod.), jinde neuváděné.

  Měření přehlednou formou informuje o měřění a měřidlech - druzích používaných měřidel, včetně rozsahů měřených veličin, výpočtu rozměrů funkčních prvků měřidel a stručné teorii chyb měření. 

  Strojnické tabulky 2 pro školu a praxi jsou koncipovány tak, aby společně s prvním dílem obsáhly celou oblast strojírenství, aby tvořily samostatnou učebnici, ve které jsou shrnuty základní informace z předmětů teoretických, konstrukčních a technologických.

  V prvním díle Tabulek (Jednotky, matematika, mechanika, technické kreslení, strojní součásti) jsou uvedeny zákonné jednotky a veličiny, hlavní matematické vztahy, vybrané zákony z fyziky, výpočetní vztahy z mechaniky - pružnosti a pevnosti, termomechaniky a hydromechaniky a základní poznatky z technického kreslení odpovídající novým harmonizovaným evropským normám. Část Strojní součásti obsahuje vedle rozměrových tabulek také postupy výpočtu součástí a konstrukční pokyny pro jejich využití. 

  Obsah učebnice

  MATERIÁLY

  NAUKA O KOVECH - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

  • Přehled norem
  • Rovnovážný diagram Fe - C a Fe3C
  • Struktury ocelí a litin
  • Tepelné zpracování oceli
  • Chemicko-tepelné zpracování oceli
  • Porovnávání tvrdosti a pevnosti v tahu u oceli
  • Tepelné a chemicko-tepelné zpracování litin
  • Tepelné zpracování slitin neželezných kovů

  ZNAČENÍ, DRUHY, VLASTNOSTI A POUŽITÍ VYBRANÝCH MATERIÁLŮ

  • Oceli ke tváření
  • Nástrojové materiály
  • Slitiny železa na odlitky
  • Ocelový a litinový odpad
  • Neželezné kovy
  • Převodní tabulka neželezných kovů - přiřazení ČSN značkám podle EN
  • Vlastnosti a použití vybraných neželezných kovů
  • Plasty
  • Kompozity
  • Kovové vodivé materiály
  • Pryže

  POLOTOVARY

  TVÁŘENÉ OCELOVÉ POLOTOVARY

  • Plechy, pásy a pruhy
  • Tyče
  • Trubky
  • Tenkostěnné profily ocelové uzavřené
  • Dráty

  POLOTOVARY Z NEŽELEZNÝCH KOVŮ

  • Polotovary z hliníku a slitin hliníku
  • Polotovary z mědi a slitin mědi

  POLOTOVARY Z PLASTŮ

  • Značení
  • Desky z neměkčeného polyvinylchloridu
  • Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu
  • Plastové potrubní systémy z polybutenu pro rozvody horké a studené vody
  • Plastové trubky z polypropylenu pro rozvod vody a vytápění

  TECHNOLOGIE

  ODLÉVÁNÍ

  • Licí teploty, teploty měknutí, lineární a objemové smrštění slévárenských materiálů
  • Vlastnosti slévárenských slitin neželezných kovů 
  • Metody lití, parametry a vlastnosti odlitků 
  • Přídavky na obrábění ploch odlitků
  • Přesnost odlitků

  OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ

  KOVÁNÍ - OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ ZA TEPLA

  • Rozměry výkovků
  • Přídavky na obrábění ploch
  • Přesnost výkovků
  • Zápustky - výpočet základních rozměrů pro svislé kovací stroje

  PROTLAČOVÁNÍ - OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ ZA STUDENA

  • Metody, materiály, přídavek
  • Výpočet tvářecí síly
  • Konstrukční a tvarové provedení protlačovacích nástrojů
  • Materiály ke zhotovení protlačovadel a průtlačnic
  • Parametry dosahované při protlačování

  PLOŠNÉ TVÁŘENÍ

  • Základní metody plošného tváření
  • Materiály pro výrobu lisovacích nástrojů
  • STŘÍHÁNÍ
  • Dosahované parametry
  • Šířka odpadů
  • Výpočet střižné síly
  • Střižné nástroje
  • Střižníky
  • Střižnice
  • Přehled střižníků a střižnic
  • Střižné skříně
  • Výškové dorazy
  • Hledáčky s válcovou hlavou
  • Vodící lišty
  • Vodicí sloupky
  • Vodicí pouzdra
  • Stopky lisovacích nástrojů pro tváření za studena
  • OHÝBÁNÍ
  • Síly při ohýbání
  • Pružení při ohýbání
  • Výpočet rozvinutých délek ohýbaných součástí
  • Ohýbadla - výpočet a konstrukce
  • Výrobní tolerance ohýbaných součástí
  • TAŽENÍ
  • Síly při tažení
  • Rozměr polotovaru (výstřižku)
  • Konstrukce nástrojů pro tažení
  • Přípustné úchylky válcových výtažků 

  ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

  • Přehled technologií

  SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ A LEPENÍ

  • Svary, svarové plochy, metody svařování
  • Charakteristické rozměry svarů
  • Označovaní svarů na výkresech
  • Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí
  • Svařence a přídavky na jejich obrábění
  • Elektrody
  • Pájení
  • Tavidla
  • Lepení

  OBRÁBĚNÍ

  • Obrobitelnost materiálů
  • Výpočet řezné síly
  • Komplexní Taylorův vztah
  • Opotřebení břitu nástroje
  • Dosahované parametry přesnosti a jakosti při obrábění
  • Úchylky tvaru dosažitelné jednotlivými technologiemi obrábění
  • Závislosti mezi výrobními náklady, přesností a jakostí obrobeného povrchu
  • Přídavky na obrábění
  • Řezné materiály
  • Chladicí a mazací prostředky

  SOUSTRUŽENÍ

  • Soustružnické nože
  • Soustružení závitů
  • Nástrojové úhly pro soustružnické nože
  • Řezné rychlosti
  • Řezné podmínky

  HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

  • Hoblovací a obrážecí nože
  • Řezné podmínky pro hoblování a obrážení noži z rychlořezné oceli

  FRÉZOVÁNÍ

  • Přehled
  • Značení fréz podle ISO
  • Geometrie břitu
  • Řezné podmínky pro frézování

  VRTÁNÍ

  • Vrtáky - přehled
  • Geometrické parametry vrtáků
  • Řezné podmínky
  • Vrtáky pro vrtání metrických závitů matic
  • Přesnost a jakost opracování povrchu při vrtání

  VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ

  • Výhrubníky, výstružníky a záhlubníky
  • Geometrické parametry břitů výhrubníků a výstružníků
  • Řezné podmínky pro nástroje s břity z rychlořezné oceli

  VYVRTÁVÁNÍ

  • Vyvrtávací tyče a hlavy
  • Nože pro vyvrtávací hlavy
  • Geometrické parametry břitu nástrojů pro vyvrtávání
  • Řezné podmínky pro vyvrtávání

  VÝROBA ZÁVITŮ

  • Přehled nástrojů
  • Geometrie břitu
  • Doporučené průměry na předvrtání děr pro metrický závit ISO
  • Závitníky na metrický závit - použití
  • Řezné podmínky

  PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

  • Protahovací nástroje
  • Geometrie břitu nástrojů pro protahování
  • Řezné podmínky
  • Upínací stopky protahovacích trnů

  DĚLENÍ MATERIÁLU PILAMI

  • Přehled nástrojů
  • Řezné podmínky

  VÝROBA OZUBENÝCH KOL

  • Frézy na výrobu ozubených kol
  • Čelní ozubená kola
  • Řezné podmínky

  BROUŠENÍ

  • Brousicí, řezací a drážkovací kotouče
  • Brousicí tělíska se stopkou 
  • Značení brousicích nástrojů
  • Volba brousicích nástrojů
  • Doporučená uložení děr brousicích kotoučů na vřetenech
  • Řezné podmínky
  • Orovnávání brousicích kotoučů
  • Brousicí kotouče diamantové a s kubickým nitridem boru

  DOKONČOVACÍ OPERACE OBRÁBĚNÍ

  • Přehled
  • Honování
  • Lapování
  • Superfinišování
  • Leštění
  • Válečkování, kuličkování a otryskávání

  FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

  • Dosahované parametry
  • Porovnání technologií obrábění
  • Elektroerozivní obrábění
  • Elektrochemické obrábění
  • Porovnání elektrochemického a elektroerozivního obrábění
  • Chemické obrábění - leptání
  • Obrábění ultrazvukem
  • Obrábění paprskem laseru
  • Obrábění paprskem elektronů
  • Obrábění paprskem plazmy
  • Obrábění kapalinovým paprskem

  UPÍNÁNÍ

  UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ

  • Přehled upínacích prvků
  • Válcové stopky nástrojů
  • Kuželové stopky a dutiny nástrojů
  • Nástrojové čtyřhrany
  • Upínače nástrojů

  UPÍNÁNÍ OBROBKŮ

  • Samostředicí univerzální sklíčidla
  • Kleštinová pouzdra
  • Upínací hroty
  • Magnetické upínače
  • Obrobené drážky T
  • Pákové upínače

  UPÍNACÍ PRVKY PŘÍPRAVKŮ

  • Přehled
  • Šrouby
  • Matice
  • Podložky
  • Otočné třmeny
  • Šroubové rozpěrky
  • Opěrky
  • Opěrné lišty
  • Prizma
  • Podpěry
  • Středicí čepy
  • Vložky
  • Rukojeti
  • Páky
  • Upínky
  • Pojišťovací kolíky - polotovary
  • Západky
  • Vrtací pouzdra

  MĚŘENÍ

  MĚŘENÍ

  • Teorie chyb
  • Přesnost měření
  • Výpočet kalibrů

  MĚŘIDLA

  • Základní měrky
  • Druhy kalibrů
  • Pravítka
  • Měřítka
  • Mikrometrická měřidla
  • Měřidla s číselníkovými úchylkoměry
  • Úhloměry
  • Spároměry a šablony
  • Měřidla jakosti povrchu
  • Měřidla rovinnosti

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?