Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 5.r. učebnice (vytvořená v souladu s RVP ZV)

  Učebnice pro 5.ročník vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  129 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alena Bára Doležalová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  56220
  EAN:
  9788076002289
  ISBN:
  5-75
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  Nová učebnice Český jazyk 5 je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji samostatně prodejné pracovní sešity Český jazyk 5, 1. a 2. díl.

  Učebnice obsahuje opakování a další procvičení učiva z předešlých ročníků. Dále rozvíjí učivo o přídavných jménech, zájmenech, číslovkách, slovesech a příslovcích. Také kapitola Stavba věty je rozšířena o další učivo o větných členech a shodě přísudku s podmětem. V učebnici je zařazeno také učivo označené jako rozšiřující. Slouží k seznámení a prohloubení probíraného učiva, není však pro vyučující závazné, ani žáci by z něj neměli být hodnoceni.

  Texty a práce s nimi rozvíjejí čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním. Učivo je cyklicky procvičováno a opakováno různými typy úkolů, cvičení a didaktických her. Žáci se při plnění řady úkolů učí pracovat s přehledy či tabulkami vztahujícími se k danému učivu. Na mnoha místech učebnice navozuje práci dvojic či skupin, a učí tak žáky týmové práci.

  V učebnici jsou zařazeny také úkoly, které vedou k práci s dalšími zdroji informací. Mezipředmětově je učivo propojeno s přírodovědou, vlastivědou i dalšími předměty, čímž umožňuje pracovat ve větších celcích, než je vyučovací hodina, vytvářet projekty, zařazovat aktivní metody práce.

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  144

  Obsah učebnice

  I.   Český jazyk

  II.  Opakování učiva z nižších ročníků

  • Slohová cvičení - vyprávění (příběh z prázdnin )

  III. Stavba slova

  • 1. Kořen, předpona, přípona, koncovka
  • 2. Slova příbuzná
  • 3. Odvozování slov předponami a příponami
  • 4. Změny při odvozování slov
  •     Slohová cvičení - popis předmětu
  • 5. Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene
  • 6. Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony
  • 7. Zdvojené souhlásky
  • 8. Přídavná jména odvozená příponou -ský
  •     Slohová cvičení - reklama
  • 9. Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-
  • 10. Předložky s, se, z, ze
  • 11. Předpony ob-, o-, v-, předložky v, ve, psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně
  • 12. Dělení slov na konci řádku
  •       Slohová cvičení - vzkaz
  • 13. Stavba slova - opakování

  IV. Vyjmenovaná slova

  • Slohová cvičení - pozvánka, zpráva

  V.   Slovní druhy

  VI.  Podstatná jména

  • 1. Podstatná jména - pád
  • 2. Podstatná jména - číslo
  • 3. Podstatná jména - rod
  •     Slohová cvičení - rozvoj fantazie, porozumění textu
  • 4. Skloňování podstatných jmen
  • 5. Podstatná jména - opakování
  •     Slohová cvičení - rozbor

  VII.  Přídavná jména

  • 1. Druhy přídavných jmen
  • 2. Skloňování přídavných jmen tvrdých
  • 3. Skloňování přídavných jmen měkkých
  • 4. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích (RU)
  • 5. Přídavná jména - opakování
  •     Slohová cvičení - osnova vyprávění

  VIII. Slovesa

  • 1. Slovesný způsob
  • 2. Oznamovací způsob
  •     Slohová cvičení - dopis
  • 3. Rozkazovací způsob
  • 4. Podmiňovací způsob
  • 5. Slovesa - opakování
  •     Slohová cvičení - vyprávění (volba povolání)

  IX.   Zájmena

  • 1. Druhy zájmen (RU)
  • 2. Skloňování osobních zájmen
  • 3. Skloňování přivlastňovacích zájmen
  • 4. Zájmena - opakování
  •     Slohová cvičení - popis pracovního postupu

  X.    Číslovky

  • 1. Druhy číslovek (RU)
  • 2. Skloňování základních číslovek
  • 3. Číslovky - opakování
  •     Slohová cvičení - poštovní poukázka

  XI.  Příslovce

  • 1. Příslovce a jejich tvoření
  • 2. Druhy příslovcí (RU)

  XII. Stavba věty

  • 1. Věta a základní větné členy
  • 2. Podmět vyjádřený a nevyjádřený
  • 3. Podmět několikanásobný
  • 4. Podmět rozvinutý (RU)
  • 5. Přísudek slovesný
  • 6. Přísudek několikanásobný
  • 7. Přísudek rozvitý (RU)
  • 8. Shoda přísudku s podmětem
  • 9. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem stejného rodu
  • 10. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem různého rodu (RU)
  •       Slohová cvičení - vyprávění podle obrázkové osnovy
  • 11. Věta jednoduchá a souvětí
  • 12. Přímá a nepřímá řeč
  • 13. Stavba věty - opakování

  XIII. Závěrečné opakování

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?