Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 5.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  163 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Gabriela Babušová, Jaroslava Kosová, Veronika Nespěšná, Lenka Pázlerová, Jitka Vokšická
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  57809
  EAN:
  9788074897771
  FRAUS

  Popis produktu

  Učebnice nové generace pro 5. ročník efektivně propojuje přehledný výklad jazykového učiva s intenzivním rozvíjením komunikačních dovedností. Vhodně podporuje čtení s porozuměním a vede žáky k co největšímu zapojení do výuky. Učebnice staví na pestrém procvičování a užívá originální didaktické texty, které kromě bohatého jazykového materiálu přinášejí živá témata současného světa.

  Pátý díl učebnice doplňuje a završuje veškeré podstatné učivo, se kterým by se žáci na 1. stupni ZŠ měli setkat. Uvádí jak učivo základní, jako je např. skloňování přídavných jmen, tak také upozorňuje na učivo, které ocení žáci připravující se na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

  Učebnice navíc věnuje velký prostor soustavnému opakování z předešlých čtyř ročníků tak, aby žáci měli možnost si skutečně upevnit poznatky i dovednosti dříve nabyté.

  ► originální didaktické texty na vysoké jazykové úrovni
  ► vyvozovací úlohy, které žákům pomáhají samostatně objevovat učivo
  ► soustavné opakování a procvičování probraného učiva
  ► aktuální živá témata blízká dětem
  ► harmonické propojení jazykového učiva se slohovými a komunikačními úkoly
  ► tematické členění kapitol (VynalézaliPřečetli jsmeJezděte!)
  ► úryvky textů uvedené psacím písmem (vázaným i nevázaným)
  ► větší a kvalitní ilustrace, které slouží i jako didaktický materiál

   

   

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  143

  Obsah učebnice

  • 5  Co kde v učebnici najdeš

       1.  Odpočinuli jsme si 

  • 6  Čtení s porozumněním
  • 7  Opakování ze 4. ročníku: slovní zásoba, souvětí, osnova
  • 8  Opakování ze 4. ročníku: vypravování, přímá a nepřímá řeč
  • 9  Opakování ze 4. ročníku: vyjmenovaná slova, přípony
  • 10  Opakování ze 4. ročníku: podstatná jména - vzory

      2.  Vynalézali 

  • 12  Čtení s porozuměním
  • 13  Opakování ze 4. ročníku: slovesné tvary
  • 14  Opakování ze 4. ročníku: slovesný způsob
  • 15  Opakování - pravopis, popis
  • 16  Čtení s porozuměním; opakování ze 4. ročníku: větné členy
  • 17  Opakování ze 4. ročníku: shoda přísudku s podmětem
  • 19  Opakování ze 4. ročníku: základ věty, pravopis

     3.  Mění se 

  • 20  Čtení s porozuměním
  • 21  Opakování ze 4. ročníku: slova příbuzná, stavba slova
  • 22  Opakování - popis; klíčová slova
  • 23  Opakování - pravopis
  • 24  Slovotvorba

     4.  Vyrábíme 

  • 26  Čtení s porozuměním
  • 27  Opakování ze 4. ročníku: párové hlásky; skupiny s ě, je 
  • 28  Skupiny mě, mně 
  • 29  Předpony
  • 30  Konflikt
  • 31  Opakování - pravopis a slovotvorba

     5.  Sportuji, sportuješ, sportuje 

  • 32  Čtení s porozuměním
  • 33  Předpony s- z-
  • 35  Souhláskové skupiny
  • 37  Opakování - souhláskové skupiny

     6.  Nocovali jsme 

  • 38  Čtení s porozuměním
  • 39  Zpráva; přídavná jména
  • 40  Druhy přídavných jmen
  • 42  Čtení s porozuměním, opakování
  • 43  Přídavná jména měkká
  • 45  Přídavná jména - opakování

     7.  Odjíždíme 

  • 46  Čtení s porozuměním
  • 47  Přídavná jména - opakování
  • 48  Přídavná jména tvrdá
  • 49  Přídavná jména měkká a tvrdá
  • 51  Přídavná jména přivlastňovací
  • 53  Opakování

     8.  Chystáte se 

  • 54  Čtení s porozuměním
  • 55  Opakování - popis, vypravování, pravopis
  • 56  Opakování - pravopis, souvětí
  • 57  Opakování - slovotvorba, pravopis
  • 58  Opakování - pravopis, slovní druhy, vypravování
  • 59  Opakování - pravopis, slovesa, názory

     9.  Přečetli jsme 

  • 60  Čtení s porozuměním
  • 61  Opakování - přídavná jména, slovní druhy, věty
  • 62  Přísudek slovesný a jmenný se sponou
  • 64  Opakování - popis, zpráva, přídavná jména, přísudek
  • 65  Přísudek slovesný; slovesa způsobová
  • 67  Opakování - stavba slova, slovotvorný rozbor, pravopis

    10.  Dívejte se 

  • 68  Čtení s porozuměním
  • 69  Nevyjádřený podmět
  • 70  Několikanásobný podmět a přísudek
  • 71  Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
  • 72  Opakování - přídavná jména, podmět
  • 73  Opakování - základní skladební dvojice, základ věty
  • 74  Podstatná jména pomnožná
  • 75  Podstatná jména pomnožná; opakování - pravopis

    11.  Připravujeme se 

  • 76  Čtení s porozuměním
  • 77  Spisovnost a nespisovnost
  • 78  Slovesa - spisovnost
  • 79  Čtení s porozuměním
  • 80  Oznámení
  • 81  Opakování

    12.  Počítáme 

  • 82  Čtení s porozuměním
  • 83  Druhy číslovek
  • 84  Číslovky řadové
  • 85  Skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři 
  • 86  Číslovky složené
  • 87  Složenka, podací lístek

    13.  Hořelo 

  • 88  Čtení s porozuměním
  • 89  Opakování - pravopis, slovní druhy
  • 90  Předložky s, z 
  • 91  Homonyma
  • 92  Spojky
  • 93  Souvětí
  • 94  Spojky, souvětí
  • 95  Příslovce

    14.  Jezděte! 

  • 96  Čtení s porozuměním
  • 97  Reklama
  • 98  Čtení s porozuměním
  • 99  Manipulace
  • 100  Druhy zájmen
  • 101  Zájmena
  • 103  Opakování - zájmena, pravopis

    15.  Chráníš se? 

  • 104  Čtení s porozuměním
  • 105  Opakování - zájmena
  • 106  Opakování - zájmena, souvětí, zdvojené souhlásky
  • 107  Čtení s porozuměním, opakování - slovotvorný základ
  • 108  Opakování - slovní druhy

    16.  Sokolničili 

  • 110  Čtení s porozuměním
  • 111  Opakování - vztahy ve slovní zásobě
  • 112  Opakování - informace podstatné a okrajové
  • 113  Opakování - orientační prvky
  • 114  Čtení s porozuměním
  • 115  Opakování - pravopis

    17.  Věnují se 

  • 116  Poslech s porozuměním
  • 117  Psaní poznámek
  • 118  Inzerát
  • 119  Opakování - slovní druhy
  • 120  Podstatná jména vlastní

    18.  Obdivujeme 

  • 122  Čtení s porozuměním
  • 123  Referát, tempo, větná melodie
  • 124  Opakování - tempo, větná melodie
  • 125  Mimojazykové prostředky
  • 126  Slova přejatá

    19.  Přemýšlíme 

  • 128  Čtení s porozuměním
  • 129  Téma a jádro textu
  • 130  Fakta a názory
  • 133  Opakování - mimojazykové prostředky
  • 134  Opakování - pravopis
  • 135  Opakování - inzerát, e-mail

    20.  Budeme hodnotit 

  • 136  Čtení s porozuměním
  • 137  Opakování
  • 142  Rejstřík pojmů

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?