Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hudební výchova 6.r. ZŠ - učebnice

  Učebnice hudební výchovy. 3. upravené vydání

  Naše cena s DPH:
  172 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alexandros Charalambidis, Lukáš Hurník, Zbyněk Císař, Jiří Pilka, Dalibor Matoška
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  57119
  EAN:
  9788072356102
  SPN

  Popis produktu

  Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy. Jejich cílem je podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu a k aktivnímu naslouchání hudby, ale také k hudebně pohybovým aktivitám i ke hře na hudební nástroje.

  Prostřednictvím učebnic se žáci dozvědí něco i z hudební teorie, seznámí se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů a s dalšími činnostmi spojenými s hudbou.

  Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů a rozvíjejí kompetence žáků dané RVP ZV. Mají schvalovací doložku MŠMT.

  Učebnice doplňují samostatně prodejné kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  136

  O učebnici

  Pro učitele

  Jaká je struktura učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň a co tvoří náplň učebnice pro 6. ročník? Učebnice jsou koncipovány tak, aby se žáci v 6. a 7. ročníku seznámili s nejdůležitějšími hudebními formami (píseň a písňová forma, variace, koncert, sonáta, fuga apod.), stupnicemi dur (opakování) a moll melodickou a harmonickou, intervaly (tercie, sexta) a akordy (terciová stavba akordů), s hudebním materiálem (nota - tón) a hudebně výrazovými prostředky (melodie, barva, dynamika atd.). Objevuje se zde i problematika taktování a dirigování, inspirace a epigonství, žáci se seznámí s reprodukční technikou a také s riziky, která může hudba pro člověka představovat.

  Vraťme se zpět k učebnici pro 6. ročník. Abychom si mohli říci, jakému vzdělávacímu obsahu budeme v této učebnici věnovat pozornost, je vhodné nejprve si připomenout znění očekávaných výstupů oboru Hudební výchova pro druhý stupeň. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předepisuje očekávané výstupy, které jste si jako učitelé rozpracovali pro svůj vyučovací předmět do svého školního vzdělávacího programu. Znění těchto výstupů je následující:

  Očekávané výstupy

  Žák

  • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
  • uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
  • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
  • realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
  • rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
  • orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové protředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
  • zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

  V naší učebnici se stává hlavním učitelem píseň (lidová - vokální a instrumentální podoba, inspirace lidovou písní, romantická píseň, písňová forma apod.), variace, výrazové prostředky a práce s nimi, hudební kontrast, interval (tercie a sexta), akord (stavba), mollová (melodická) stupnice, opera a hudba na jevišti, hudba a slovo, hudba a tanec. To vše je vysvětlováno nejen textem, ale i hudbou (jak nahrávkami na kompaktním disku, tak vhodnými internetovými odkazy či notovými příklady - ukázkami a písněmi určenými ke zpěvu či k nástrojové hře). Ve většině kapitol se nacházejí již zmíněné úkoly pro žáky.

  Žáci se pomocí učebnice mohou naučit:

  • využívat své hudební schopnosti a dovednosti při společných i vlastních hudebních aktivitách
  • uplatňovat získané pěvecké dovednosti a návyky
  • zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i vícehlasu (lidový dvojhlas)
  • ocenit kvalitní zpěv svého spolužáka
  • reprodukovat různé hudební motivy, témata i části skladeb
  • vytvářet či volit jednoduché doprovody
  • realizovat písně a skladby různých stylů a žánrů
  • orientovat se v proudu znějící hudby - poznávat hudebně výrazové prostředky
  • odhalit charakteristické významové prvky, pochopit jejich význam v hudbě
  • nacházet souvisloti mezi hudbou a jinými druhy umění 

   

   

        

  Obsah učebnice

  1. Zpíváme  -  tentokrát v lidovém dvojhlasu
  2. Jak "funguje" hudba  -  hudební výrazové prostředky
  3. Když se sejdou housle s basou  -  hudební nástroje v lidové hudbě
  4. Křížek, bé či odrážka  -  není žádná překážka
  5. Zpěvácké internezzo  -  barvy
  6. Hrajeme a zpíváme   -  ve dvou, třech, čtyřech
  7. Stupnice  -  tentokrát moll melodická
  8. Partitura  -  aneb všechny nástroje v jedné knížce
  9. Když se něco obměňuje  -  může to být variace
  10. Zpěvácké internezzo  -  Vánoce
  11. Akord  -  terciová stavba akordu
  12. Za písničkou  -  ještě trochu jinak
  13. Hudba na jevišti  -  opera, opereta, muzikál, revue
  14. Ta naše opera česká  -  ta je tak hezká, tak hezká
  15. Zpěvácké internezzo  -  přátelé
  16. Hudba ve spojení s pohybem  -  pantomima a balet
  17. Hudba a slovo  -  melodram, scénická hudba
  18. Jdeme do finále  -  hudba je s námi pořád
  19. Zpěvácké internezzo  -  nakonec

  Abecední seznam písní

  Seznam poslechových skladeb

  Seznam internetových odkazů

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?