Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Přijímací zkoušky z češtiny 5. třída (Desetiminutovky)

  Naše cena s DPH:
  161 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  František Brož
  Nakladatel:
  Edika
  Kód zboží:
  57617
  EAN:
  9788026615965
  Edika

  Popis produktu

  Co všechno tě může potkat na přijímačkách? A v jaké podobě?
  Stránka za stránkou prověří tvoje vědomosti a ukáže ti, co zvládáš a na co si dát pozor. A trvá to jen pár minut! Jelikož ale v této knížce najdeš takových úloh desítky, něco práce to přeci jen bude. Setkáš se s úkoly v podobě jako na přijímačkách a doplňkově i ve formě jiné, ať nejsi zaskočen kdyby cokoli! Pojď na to! Odlišíš spisovné a nespisovné tvary slov, určíš mluvnické kategorie sloves, seřadíš texty podle dějové návaznosti…?

  Píšete pravopisně správně?

  Rozumíte tomu, co čtete?

  Vyznáte se v tvoření slov?

  Poznáte, kde použít jaké slovo?

  Rozumíte základům české skladby?

  Umíte zacházet se základními slohovými a literárními pojmy?

  Za těmito otázkami se skrývají naprosto konkrétní znalosti a dovednosti. Třeba to, jestli odlišíte spisovné a nespisovné tvary slov, jednoduchou větu a souvětí, umělecký a neumělecký text, fakta a domněnky… Nebo zda dovedete určit mluvnické kategorie sloves, seřadit texty podle dějové návaznosti, postihnout význam slov…

  V této knížce najdete takových úloh desítky. A aby to nebylo jen řešení klasických testových úloh, najdete zde i něco navíc – úlohy méně tradiční, které však vaše znalosti dobře prověří.

   

   

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  96

  O učebnici

  Sbírka úloh sice svým názvem přímo odkazuje k přijímačkám, její smysl je ale širší. Držíte v rukou publikaci, která vám s přijímačkami pomůže - jsou zde uvedeny požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být testem ověřovány. Publikace ale není určena jen k tomu, abyste se připravovali na absolvování jednoho testu - chce vám pomoci ve zjištění, jak na tom jste s jednotlivými požadavky -, tedy máte-li dostatečně osvojené jednotlivé vědomosti a dovednosti obecně, bez ohledu na přijímačky. Proto má v publikaci každé zadání dvě formy procvičení. První forma reprezentuje úlohy v podobě blízké té, s jakou se setkáte i při přijímacích zkouškách. Takové úlohy nejsou nijak zvláště uvozeny. Zato úlohy označené jako Něco navíc se sice v testech v dané podobě nejspíše neobjeví, ale jejich prostřednictvím si můžete lépe ověřit, jak na tom s prověřovanými znalostmi či dovednostmi jste. Nebo se řešením takových úloh můžete i leccos doučit. Celkově jsou úlohy záměrně voleny tak, aby byly aspoň o trochu typově pestřejší, než jaké se mohou vyskytovat v testu. Proč? Už bylo uvedeno výše, že cílem publikace je, abyste si ověřili stav vlastních vědomostí a dovedností a případně je zdokonalovali, nikoli jen prostá příprava na test.

  Jestliže vyřešíte správně všechny nebo skoro všechny úlohy u konkrétního požadavku, je velmi pravděpodobné, že byste si poradili i s dalšími typově podobnými. Pokud ale větší část uvedených úloh nevyřešíte nebo vyřešíte chybně, znamená to, že určitou vědomost/dovednost máte osvojenou nedostatečně, nebo dokonce vůbec. Když to bude zhruba půl na půl, jste na tom půl a půl i s konkrétní vědomostí/dovedností - něco zvládnete, něco ne. Tak zjistíte, na co jste připraveni dobře, kde je to trochu horší a na čem je třeba ještě zapracovat. Vaše příprava na přijímačky tak může být podstatně efektivnější, a přitom se vůbec nebudete připravovat jen na test, sami sobě budete odhalovat skutečné osvojení jednotlivých vědomostí/dovedností. Když tohle zvládnete, vůbec vás nezaskočí fakt, že v samotném přijímacím testu se objevují úlohy, které ověřují dva i více požadavků prostřednictvím jedné úlohy.

  A hlavně, vědomosti a dovednosti vám zůstanou i po absolvování přijímaček, pamatujte, že se nepřipravujete jen na ně. Potom už totiž budete pokračovat ve studiu, ve kterém vše, co jste si doposud osvojili, dozajista zúročíte.   

  Obsah učebnice

  • Úkoly 1     1.1  Lexikální pravopis
  • Úkoly 2     1.1  Lexikální pravopis
  • Úkoly 3     1.2  Morfologický pravopis
  • Úkoly 4     1.2  Morfologický pravopis
  • Úkoly 5     1.3  Syntaktický pravopis
  • Úkoly 6     1.3  Syntaktický pravopis
  • Úkoly 7     2.1  Význam pojmenování
  • Úkoly 8     2.1  Význam pojmenování
  • Úkoly 9     2.2  Přísloví, rčení, pořekadla, pranostiky
  • Úkoly 10   2.2  Přísloví, rčení, pořekadla, pranostiky
  • Úkoly 11   2.3  Významově nadřazená, podřazená, souřadná slova
  • Úkoly 12   2.3  Významově nadřazená, podřazená, souřadná slova
  • Úkoly 13   2.4  Jednoznačná a mnohoznačná slova
  • Úkoly 14   2.4  Jednoznačná a mnohoznačná slova
  • Úkoly 15   2.5  Synonyma a antonyma
  • Úkoly 16   2.5  Synonyma a antonyma
  • Úkoly 17   2.6  Citově zabarvená slova, zdroběliny
  • Úkoly 18   2.6  Citově zabarvená slova, zdroběliny
  • Úkoly 19   2.7  Spisovnost a nespisovnost
  • Úkoly 20   2.7  Spisovnost a nespisovnost
  • Úkoly 21   2.8  Příbuzná slova
  • Úkoly 22   2.8  Příbuzná slova
  • Úkoly 23   2.9  Slovo, slabika, hláska
  • Úkoly 24   2.9  Slovo, slabika, hláska
  • Úkoly 25   2.10  Stavba slova
  • Úkoly 26   2.10  Stavba slova
  • Úkoly 27   3.1  Věty podle postoje mluvčího
  • Úkoly 28   3.1  Věty podle postoje mluvčího
  • Úkoly 29   3.2  Věta jednoduchá a souvětí
  • Úkoly 30   3.2  Věta jednoduchá a souvětí
  • Úkoly 31   3.3  Základní skladební dvojice, druhy podmětu
  • Úkoly 32   3.3  Základní skladební dvojice, druhy podmětu
  • Úkoly 33   3.4  Spojovací výrazy
  • Úkoly 34   3.4  Spojovací výrazy
  • Úkoly 35   3.5  Větný vzorec
  • Úkoly 36   3.5  Větný vzorec
  • Úkoly 37   3.6  Uvozovací věta, řeč přímá a nepřímá
  • Úkoly 38   3.6  Uvozovací věta, řeč přímá a nepřímá
  • Úkoly 39   4.1  Slovní druhy
  • Úkoly 40   4.1  Slovní druhy
  • Úkoly 41   4.2  Podstatná jména - mluvnické kategorie
  • Úkoly 42   4.2  Podstatná jména - mluvnické kategorie
  • Úkoly 43   4.3  Přídavná jména - mluvnické kategorie
  • Úkoly 44   4.3  Přídavná jména - mluvnické kategorie
  • Úkoly 45   4.4  Slovesa - mluvnické kategorie
  • Úkoly 46   4.4  Slovesa - mluvnické kategorie
  • Úkoly 47   4.5  Složené tvary sloves
  • Úkoly 48   4.5  Složené tvary sloves
  • Úkoly 49   5.1  Porozumění textu
  • Úkoly 50   5.1  Porozumění textu
  • Úkoly 51   5.2  Nadpis, hlavní myšlenka textu
  • Úkoly 52   5.2  Nadpis, hlavní myšlenka textu
  • Úkoly 53   5.3  Podstatné a nepodstatné informace
  • Úkoly 54   5.3  Podstatné a nepodstatné informace
  • Úkoly 55   5.4  Klíčová slova, jádro sdělení
  • Úkoly 56   5.4  Klíčová slova, jádro sdělení
  • Úkoly 57   5.5  Úplnost a neúplnost sdělení
  • Úkoly 58   5.5  Úplnost a neúplnost sdělení
  • Úkoly 59   5.6  Informace ze dvou zdrojů
  • Úkoly 60   5.7  Fakta a domněnky
  • Úkoly 61   5.7  Fakta a domněnky
  • Úkoly 62   5.8  Manipulativní prvky
  • Úkoly 63   5.8  Manipulativní prvky
  • Úkoly 64   6.1  Dějová posloupnost ilustrací
  • Úkoly 65   6.1  Dějová posloupnost ilustrací
  • Úkoly 66   6.2  Textová návaznost
  • Úkoly 67   6.2  Textová návaznost
  • Úkoly 68   6.3  Pokračování textu
  • Úkoly 69   6.3  Pokračování textu
  • Úkoly 70   6.4  Slohové útvary
  • Úkoly 71   6.4  Slohové útvary
  • Úkoly 72   6.5  Vhodnost a nevhodnost jazykových prostředků
  • Úkoly 73   6.5  Vhodnost a nevhodnost jazykových prostředků
  • Úkoly 74   7.1  Literární pojmy
  • Úkoly 75   7.1  Literární pojmy
  • Úkoly 76   7.2  Literární žánry
  • Úkoly 77   7.2  Literární žánry
  • Úkoly 78   7.3  Umělecká a věcná literatura
  • Úkoly 79   7.3  Umělecká a věcná literatura
  • Úkoly 80   7.4  Umělecký a neumělecký text; typy neuměleckých textů
  • Úkoly 81   7.4  Umělecký a neumělecký text; typy neuměleckých textů
  • Řešení
  • Zdroje textů k úlohám
  • Výhrada práv - Shutterstock.com     

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?