Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Školní atlas dnešního světa

  Školní atlas dnešního světa se schvalovací doložkou MŠMT ČR.

  Naše cena s DPH:
  436 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Martin Hanus, Luděk Šídlo
  Nakladatel:
  TERRA
  Kód zboží:
  53072
  EAN:
  9788090540378

  Popis produktu

  • Školní atlas dnešního světa je zcela novým školním atlasem s tzv. schvalovací doložkou MŠMT ČR.
  • Navazuje na již tradiční stejnojmennou edici, která je využívaná ve většině základních a středních škol v ČR.
  • Přináší všechna základní témata pro výuku zeměpisu (ale i dějepisu, přírodopisu, výchovy k občanství) na základních (2. stupeň) a středních školách v ČR, a to v netradičním knižním zpracování.
  • Obsahuje vedle aktuálních tematických map i výrazně posílené zpracovaní tradičních detailních místopisných obecně zeměpisných i politických map, zahrnujících území všech kontinentů.
  • Je plnohodnotným školním atlasem pro výuku od šestých tříd základních škol až po maturitní ročníky středních škol.

   

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  203

  O učebnici

  Nové významně rozšířené vydání Školního atlasu dnešního světa je pokračováním dlouhodobé stejnojmenné edice tohoto atlasového díla (vydáváno postupně od roku 1993). Cílem autorského a redakčního kolektivu je poskytnout aktuální informace z různých oborů lidské činnosti. Právě umění práce s daty a informacemi, jejich vyhledávání, zpracování a hodnocení, je jednou ze základních dovedností, které by měl ovládat každý z nás. Také porozumění rozložení vybraných jevů v prostoru a čase je hlavní devizou zeměpisně vzdělaného jedince. Věříme, že k rozvoji uvedených dovedností významnou měrou přispěje právě i toto nové vydání Školního atlasu dnešního světa. A to nejen díky zásadně rozšířenému místopisnému i tematickému obsahu, ale i díky jeho jedinečné digitální podobě na DVD. Oproti poslednímu vydání tohoto atlasového díla došlo, kromě aktualizace dat, k mnohým změnám. K nejvýznamnějším z nich patří nárůst počtu obecně zeměpisných a administrativních map a změna formátu. Vzhledem k zásadnímu posílení mapové části držíte ve svých rukou plnohodnotný školní atlas světa, který kompletně pokrývá nároky moderní výuky zeměpisu (i dalších oborů) na českých základních a středních školách. Na první pohled nejnápadnější změnou související s formátem je orientace celého atlasu na šířku.  To umožnilo tvorbu tematických map větších rozměrů bez nutnosti přechodu přes hřbet knihy, a tím i lepší čitelnost obsahu daných map v oblasti hřbetu ( u tradičních atlasových děl nezřídka dochází ke ztrátě informací právě v oblasti knižního hřbetu).
  Atlas je složen z jednotlivých dvoustran, které jsou vždy tematicky zaměřeny. Pro lepší přehlednost jsou tato témata seskupena nejprve do kapitol, ty pak dále do sekcí. Sekce jsou od sebe barevně odlišeny.
  Jednotlivá témata jsou provázána pomocí systému Výukového schématu, jehož pole jsou vždy uvedena u nadpisu tématu. Tato políčka odkazují na celkové Schéma výuky dle RVP, které je součástí příloh.
  Tematický obsah atlasu je zpracován z nejnovějších statistik dostupných v době přípravy atlasu.  Většina map je tak datována do rozmezí let 2006 - 2010, výjimečně byly použity statistiky z let 2001 – 2005. Výjimku také samozřejmě tvoří grafické prvky srovnávající současný stav s minulostí, u kterých jsou vždy u jednotlivých statistik uvedeny přesně roky.
  Pro obecně zeměpisné a politické mapy regionů je zpravidla užito Lambertovo konformní kuželové zobrazení, pro mapy Oceánie, Středí Ameriky a časových pásem Mercatorovo konformní válcové zobrazení, pro mapy polárních oblastí stereografická projekce, pro mapy Afriky, Severní (včetně USA) a Jižní Ameriky Lambertovo plochojevné azimutální zobrazení, pro tematické mapy a mapy světa na předsádkách pak Robinsonova nepravá válcová projekce.
  Zcela novým a jedinečným doplňkem tištěné verze atlasu je jeho digitální verze na DVD. Digitální Školní atlas dnešního světa významně tištěný atlas obohacuje o celou řadu didakticky užitečných prvků, které tištěné zpracování technologicky neumožňuje. Digitální atlas obsahuje všechny grafické (mapy, grafy, schémata), textové i tabulkové prvky tištěné verze, doplněné především  animovanými, interaktivními mapami a schématy, zásadně obsahově rozšířenou tabulkovou přílohou, slovníkem pojmů, systémem vyhledávání a dalšími prvky. Jednou z předností digitální verze je právě množství interaktivních funkcí, jako je možnost zvětšení všech prvků, porovnání vícero prvků vedle sebe, možnost přiblížení zájmové oblasti apod. Digitální verze je koncipována  pro využití na interaktivních tabulích či dataprojektorech přímo ve výuce, je však také vhodná k užití při individuální práci na počítači. Jednou z mnoha výhod digitální verze školního atlasu je její snadná  aktualizace a možnost  internetové podpory.

  Obsah učebnice

  ČLOVĚK A PŘÍRODA

  ZEMĚ VE VESMÍRU 

  • VZNIK VESMÍRU
  • SLUNEČNÍ SOUSTAVA
  • ZEMĚ A SLUNCE
  • ZEMĚ A MĚSÍC

  ZEMSKÉ SFÉRY 

  • LITOSFÉRA
  • HYDROSFÉRA - MOŘE A OCEÁNY
  • HYDROSFÉRA - POVRCHOVÁ VODA
  • ATMOSFÉRA
  • VEGETACE A PŮDY
  • PŘÍRODNÍ RIZIKA
  • OHROŽENÍ PŘÍRODY
  • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  ČLOVĚK A SPOLEČNOST

  OBYVATELSTVO 

  • OBYVATELSTVO
  • POČET OBYVATEL
  • HUSTOTA ZALIDNĚNÍ
  • LIDSKÉ RASY A ETNIKA
  • JAZYKY A PÍSMA
  • NÁBOŽENSTVÍ
  • PŘIROZENÝ PŘÍRUSTEK
  • ZDRAVOTNÍ STAV
  • VĚKOVÁ STRUKTURA
  • MIGRACE
  • URBANIZACE

  HOSPODÁŘSTVÍ 

  • HOSPODÁŘSTVÍ
  • ZEMĚDĚLSTVÍ
  • VYUŽITÍ PŮDY
  • ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
  • TĚŽBA
  • PRŮMYSL
  • ENERGETIKA
  • ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
  • SLUŽBY
  • POZEMNÍ DOPRAVA
  • NEPOZEMNÍ DOPRAVA A SPOJE
  • ZAHRANIČNÍ OBCHOD
  • CESTOVNÍ RUCH
  • VOLNÝ ČAS
  • VZDĚLÁNÍ
  • VĚDA A VÝZKUM

  ROZLOŽENÍ MOCI 

  • EKONOMICKÝ STATUS ZEMÍ
  • KOLONIZACE
  • DEKOLONIZACE
  • OBDOBÍ STUDENÉ VÁLKY
  • JÁDROVÉ A PERIFERNÍ OBLASTI
  • BOHATSTVÍ A CHUDOBA
  • KONFLIKTY
  • OZBROJENÉ SÍLY
  • DEMOKRACIE A ZPŮSOB VLÁDY
  • MEZINÁRODNÍ INTEGRACE
  • GLOBALIZACE

  ZEMĚ NA MAPÁCH

  • EVROPA
  • ASIE
  • AMERIKA
  • AFRIKA
  • OCEÁNIE
  • POLÁRNÍ OBLASTI

  PŘÍLOHY

  • TABULKOVÝ PŘEHLED POJMŮ
  • TABULKOVÝ PŘEHLED ZEMÍ
  • VLAJKY SVĚTA
  • MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK
  • VÝUKOVÉ SCHÉMA

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?