Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Heute haben wir Deutsch 1 - Učebnice

  Dneska máme němčinu.

  Naše cena s DPH:
  272 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Milada Kouřimská, Stanislav Jelínek, Ute Kettenburg, Ludmilla Kučerová, Irmgard Nobauer
  Nakladatel:
  AGENTURA JIRCO
  Kód zboží:
  27392

  Popis produktu

  • Osvědčená a nyní nově modernizovaná učebnice.
  • Je jednoznačně určena pro žáky, jejichž mateřským jazykem je čeština, která zejména v počátečních dílech tvoří vhodnou oporu při získávání jazykových znalostí a orientaci v cizojazyčném prostředí, což ocení i rodiče.
  • Navíc klíče ke cvičením, obsažené v metodické příručce, umožňují rodičům znalosti žáků kontrolovat.
  • Zřetel k mateřskému jazyku je velice výrazný a prolíná celým učivem.
  • Využívá jednak pozitivní přenos znalostí mateřského jazyka do cizího a zároveň se soustavně zaměřuje na překonání typických chyb, jichž se žáci pod vlivem češtiny v němčině dopouštějí.
  • Mimořádně důležitá je tu bohatá zásoba cvičení, která na sebe navazují v odstupňovaných sekvencích a vytvářejí tak předpoklady k postupnému zapojování jazykových znalostí do komunikativních dovedností.
  • Žáci jsou rovněž vedeni k autonomnímu učení, k autokorekci chyb a k celkovému sebehodnocení.
  • Jazykové učivo je úzce spojeno s rozvíjením poznatků z reálií německy mluvících zemí a s uplatněním širších kulturologických aspektů s důrazem na široké mezipředmětové vztahy.
  • Zároveň soubor poskytuje možnosti pro výraznou diferenciaci výuky. Učebnice totiž obsahuje paralelně se základním učivem ještě učivo rozšiřující, jemuž jsou v každé lekci věnovány speciální oddíly nazvané Wer will mehr wissen a Zugabe. Zvláště tyto oddíly usnadňují činnost vyučujícím ve vyspělých třídách a ve třídách víceletých gymnázií.
  • Výuka je vybudována na základě pružné a variabilní koncepce, která umožňuje přizpůsobit výuku proměnlivým podmínkám. Struktura lekcí usnadňuje vyučovací postup a rozvržení učiva do vyučovacích hodin. Výběr a uspořádání učiva odpovídá požadavkům obsaženým ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v Evropském jazykovém portfoliu.
  • Celý soubor je vhodný pro žáky od 3., resp. od 4. ročníku ZŠ nebo na nižším stupni ve víceletých gymnázií, kde doporučujeme zvolit rychlejší tempo při probírání 1. dílu.
  • Dává též dobrý základ i žákům 6. třídy ZŠ, případně nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří s němčinou začínají jako s druhým jazykem.
  • Celý soubor má vynikající metodickou koncepci, která respektuje odlišnosti obou jazyků a umožňuje žákům získat v promyšleném systému „od řeči k řeči“ komunikativní dovednost, pomocí pestré nabídky cvičení nabyté znalosti natrvalo upevnit a zároveň integrací základních poznatků z reálií překonávat bariéry mezi národy.
  • Celý soubor lze velmi dobře použít pro tvorbu Rámcově vzdělávacího programu.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  135

  Obsah učebnice

  LEKTION 1

  • Hallo!
  • Grammatik
  • - Podstatná jména s neurčitým a určitým členem v 1. pádě jednotného čísla
  • - Přídavná jména v přísudku
  • - Podstatná jména s neurčitým členem ve 4. pádě jednotného čísla
  • - 3. osoba jednotného čísla sloves
  • - Slovosled německých vět
  • Zugabe
  • Die Mückenhochzeit (Lied)

  LEKTION 2

  • Meine Familie und ich
  • A    Mein Freund Milan
  • B    Meine Familie
  • C    Deine Familie
  • Grammatik
  • - Sloveso sein v jednotném čísle
  • - 1. pád zájmen er, sie, es
  • Mein, dein; kein v 1. a 4. pádě jednotného čísla
  • Familie Hoffmann
  • Wer will mehr wissen?
  • Zugabe

  LEKTION 3

  • Meine Schule und ich
  • A    Hallo, Roland!
  • B    Was macht Gitti in der Schule?
  • C    Lisa in der Schule
  • D    Lisa spielt Schule
  • Grammatik
  • - Sloveso haben v jednotném čísle
  • - Pravidelná slovesa v jednotném čísle
  • Roland
  • Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Alle meine Entchen (Lied)

  LEKTION 4

  • Heute haben wir Deutsch
  • Grammatik
  • - Pravidelná slovesa v jednotném a množném čísle
  • - Sloveso haben v jednotném a množném čísle
  • - Podstatná jména s určitým členem ve 4. pádě jednotného čísla
  • Was sagt Dana?
  • Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • In der Schule (Lied)

  LEKTION 5

  • Meine Woche
  • A   Die Hausaufgabe für Montag
  • B   Onkel Gerd
  • Grammatik
  • - Slovosled přímý a nepřímý
  • - Sloveso sein v jednotném a množném čísle
  • Die Hausaufgabe für Montag
  • Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Tante Agnes
  • Was tu´ ich am Montag?

  LEKTION 6

  • Telefoniert ihr gern?
  • A   Milan und Hans warten auf Fritz
  • B   Wer bis du?
  • C   Wie spat ist es?
  • Číslovky 1 až 20
  • Grammatik
  • - Rozkazovací způsob ve 2. osobě jednotného a množného čísla
  • Kommt denn Fritz heute nicht?
  • Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Abzahlreime

  LEKTION 7

  • Geburtstag
  • A   Gitti hat Geburtstag
  • B   Rate mal! Ratet mal! Was bekommt Gitti zum Geburtstag?
  • C   Opa hat Geburtstag
  • Grammatik
  • - Věty s výrazy ich möchte, du möchtest
  • - Podstatná jména s určitým členem ve 3. pádě jednotného čísla
  • - Podstatná jména v 1. a 4. pádě množného čísla
  • Harald hat heute Geburtstag
  • Wer will mehr wissen?
  • Zugabe
  • Inga und ich machen Menschen glücklich
  • Geburtstagslied

  Německo-český slovník

  Wer will mehr wissen? (slovní zásoba)

  Seznam pokynů a nadpisů

  Česko-německý slovník

  Základní pravidla čtení a psaní

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Heute haben wir Deutsch 1 - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?