Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Literatura pro 2.ročník středních škol - Pracovní sešit

  Naše cena s DPH:
  226 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  T. Polášková, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  51389
  EAN / ISBN:
  9788073581305
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.
  • Pracovní sešit je založen na velkém množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka. Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají k dosažení očekávaných výstupů, k rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.
  • V pracovním sešitě jsou obsaženy cvičení pro individuální, párovou i skupinovou práci. Přináší i náměty pro dlouhodobější projekty.
  • Pracovní sešit, stejně jako učebnice, odkazuje na ukázky na CD, se kterými se v pracovním sešitě rovněž pracuje. Dabingu se ujali přední čeští herci v čele s nositelem Ceny Thálie, panem Erikem Pardusem. 
  • Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitu učebnicové sady Literatura pro 2. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 2. ročník SŠ - Průvodce pro učitele.
  • Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na základě literárního učiva.
  • Cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …), učí tak studenta zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak při dalším studiu, tak i v praktickém životě.
  • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem tak tedy odpadá pro studenty zdlouhavé zapisování do sešitů. Studenti mohou konečně studovat a pedagogové učit, ne trávit drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  155

  O učebnici

  Pracovní sešit tvoří s učebnicí kompaktní celek, neboť prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období praktickou prací s literárním textem a obecně zdokonaluje dovednost zacházet s jakýmkoliv psaným materiálem. Tato dovednost je nepochybně velmi užitečná nejen při každodenní komunikaci, ale také např. při získávání zaměstnání či prezentaci vlastních myšlenek.

  V pracovním sešitě je proto kladen důraz především na četbu primární a sekundární literatury, resp. ukázek z nich, a na samostatnou interpretaci těchto textů na základě navržených otázek. Jelikož je rozbor díla záležitostí většinou individuálního a subjektivního vkusu, životních zkušeností a postojů, mohou být odpovědi studentů na otázky k ukázkám v některých případech různé.

  Pracovní sešit je strukturován do tematických celků a kapitol stejně jako učebnice. Každá dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici, kromě novin, které tvoří v pracovním sešitě pouze jednu stranu na rozdíl od dvoustany v učebnici.

  Pracovní sešit stejně jako učebnice nabízí také množství úkolů k poslechovým cvičením. Za každým tematickým celkem je zařazena kapitola Opakování, ve které jsou shrnuty a procvičovány znalosti společensko-historického a kulturního pozadí probíraného období, dvě cvičení jsou věnována poslechovým ukázkám, je zařazeno také cvičení na ověření úrovně ovládnutí pravidel českého pravopisu. Další úkoly a cvičení vytvářejí prostor pro samostatnou formulaci vlastního postoje a názoru na zadané téma. Poslední strana opakování je koncipována jako procvičení probrané látky na základě pracovního listu. To odpovídá nové podobě maturitní zkoušky tak, jak ji stanovilo MŠMT. Na stránce jsou tedy dvě ukázky, jedna z uměleckého a druhá z neuměleckého (literárněvědného) textu, s nimiž studenti dále pracují.   

  Obsah učebnice

  Kultura v 19. století

  • Vývoj kultury v 19. století
  • Literární druhy a žánry
  • Opakování

  České národní obrození

  • Noviny - Rakouská monarchie v období od 70. let 18. století do roku 1805
  •    První fáze českého národního obrození
  •    Josef Dobrovský
  •    Václav Thám, Václav Matěj Kramerius
  •    Antonín Jaroslav Puchmajer, Magdalena Dobromila Rettigová, Prokop Šedivý
  • Noviny - Rakouská monarchie v letech 1805 - 1830
  •    Druhá fáze českého národního obrození
  •    Josef Jungmann
  •    Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský
  •    František Ladislav Čelakovský
  •    Jan Kollár
  •    František Palacký
  •    Pavel Josef Šafařík, Václav Kliment Klicpera
  • Divadlo na přelomu 18. a 19. století
  • Opakování

  Romantismus

  • Noviny - Evropa a svět v letech 1815 - 1848
  •    Romantismus ve světové literatuře
  •    George Gordon Byron
  •    Percy Bysshe Shelley
  •    Jane Austenová, Walter Scott
  •    Victor Hugo
  •    Alexandre Dumas st.
  •    George Sand(ová), Alfred de Musset
  •    Alexandr Sergejevič Puškin
  •    Michail Jurjevič Lermontov
  •    James Fenimore Cooper, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville
  •    Edgar Allan Poe, Adam Mickiewicz
  •    Novalis, Heinrich Heine, Jacob a Wilhelm Grimmové
  •    Ĺudovít Štúr
  •    Janko Kráĺ, Samo Chalupka
  • Noviny - Rakouská monarchie v letech 1815 - 1848
  •    Romantismus v české literatuře
  •    Karel Hynek Mácha
  •    Božena Němcová
  •    Karel Havlíček Borovský
  •    Karel Jaromír Erben
  •    Josef Kajetán Tyl
  • Divadlo ve 30. - 50. letech 19. století
  • Opakování

  Májovci, ruchovci a lumírovci

  • Noviny - Rakouská monarchie v letech 1849 - 1867
  •    Májovci, ruchovci a lumírovci
  •    Jan Neruda
  •    Vítězslav Hálek
  •    Karolina Světlá
  •    Jakub Arbes
  •    Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Václav Šolc
  •    Svatopluk Čech
  •    Eliška Krásnohorská
  •    Jaroslav Vrchlický
  •    Josef Václav Sládek
  •    Julius Zeyer
  • Opakování

  Realismus a naturalismus

  • Noviny - Evropa a svět v poslední třetině 19. století
  •    Světový realismus a naturalismus
  •    Honoré de Balzac
  •    Stendhal
  •    Gustave Flaubert
  •    Guy de Maupassant
  •    Émile Zola
  •    Nikolaj Vasiljevič Gogol
  •    Fjodor Michailovič Dostojevskij
  •    Anton Pavlovič Čechov
  •    Ivan Sergejevič Turgeněv
  •    Lev Nikolajevič Tolstoj
  •    Charles Dickens
  •    George Eliot(ová), Charlotte Bronteová, Henry James
  •    Henrik Ibsen, Henryk Sienkiewicz
  •    Mark Twain, Jack London, Upton Beall Sinclair
  • Noviny - Rakousko-Uhersko v poslední třetině 19. století
  •    Český realismus a naturalismus
  •    Alois Jirásek
  •    Alois a Vilém Mrštíkové
  •    Zikmund Winter
  •    Václav Beneš Třebízský, Ladislav Stroupežnický
  •    Gabriela Preissová
  •    Karel Václav Rais, Teréza Nováková
  •    Antal Stašek, Jan Herben, Josef Holeček
  •    Karel Matěj Čapek Chod, Ignát Herrmann
  • Divadlo v 70. - 90. letech 19. století
  • Opakování

  Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století

  • Noviny - Svět na přelomu století
  •    Impresionismus, symbolismus a dekadence
  •    Jean-Arthur Rimbaud
  •    Paul Verlaine
  •    Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé
  •    Oscar Wilde
  •    Dmitrij Sergejevič Merežkovskij
  •    Maurice Maeterlinck
  •    Rainer Maria Rilke, August Strindberg
  • Opakování

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Literatura pro 2.ročník středních škol - Pracovní sešit souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?