Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Poruchy učení

  Zcela přepracované a rozšířené vydání

  Naše cena s DPH:
  345 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Zelinková Olga
  Nakladatel:
  PORTÁL
  Kód zboží:
  28059
  EAN / ISBN:
  9788026208754
  PORTÁL

  Popis produktu

  Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností.
  Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  264

  Obsah učebnice

  KAPITOLA 1

  • Základní pojmy a definice
  • 1.1  Základní pojmy
  • 1.2  Definice

  KAPITOLA  2

  • Příčiny specifických poruch učení
  • 2.1  Biologicko-medicínská rovina
  • 2.2  Kognitivní rovina
  • 2.3  Behaviorální rovina

  KAPITOLA  3

  • Projevy specifických poruch učení 
  • 3.1  Projevy SPU při osvojování čtení, psaní a počítání
  • 3.2  Zvláštnosti v chování dětí se specifickými poruchami učení
  • 3.3  Projevy deficitů kognitivních funkcí

  KAPITOLA  4

  • Diagnostika specifických poruch učení (SPU) 
  • 4.1  Diagnostická kritéria SPU
  • 4.2  Diskrepanční kritérium
  • 4.3  Diagnostika v běžné třídě základní školy
  • 4.4  Diagnostika v 1. ročníku základní školy
  • 4.5  Diagnostika na odborném pracovišti

  KAPITOLA  5

  • Obecná doporučení pro reedukaci 
  • 5.1  Základní zásady reedukace
  • 5.2  Oblasti reedukace
  • 5.3  Nejčastější chyby při reedukaci 

  KAPITOLA  6

  • Reedukace a kompenzace dyslexie 
  • 6.1  Technika čtení, dekódování
  • 6.2  Porozumění čtenému textu
  • 6.3  Neuropsychologická metoda reedukace. Dirk Bakker: pravo- a levohemisférová dyslexie
  • 6.4  Náměty pro práci s textem

  KAPITOLA  7

  • Reedukace a kompenzace dysgrafie 
  • 7.1  Rozvíjení motoriky
  • 7.2  Držení psacího náčiní
  • 7.3  Uvolňovací cviky
  • 7.4  Psaní písmen a spojů mezi písmeny 
  • 7.5  Nevhodné postupy
  • 7.6  Reedukace u starších žáků
  • 7.7  Kompenzace poruchy

  KAPITOLA  8

  • Reedukace dysortografie 
  • 8.1  Reedukace dysortografie - specifické dysortografické chyby
  • 8.2  Reedukace dysortografie - gramatické chyby

  KAPITOLA  9

  • Dyskalkulie
  • 9.1  Reedukace
  • 9.2  Kompenzace poruchy

  KAPITOLA  10 

  • Sluchová percepce, vnímání a reprodukce rytmu
  • 10.1  Vývoj sluchového vnímání a jeho vliv na úroveň čtení a psaní
  • 10.2  Reedukace sluchového vbímání
  • 10.3  Prevence obtíží

  KAPITOLA  11

  • Zraková percepce
  • 11.1  Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní
  • 11.2  Rozlišování barev a tvarů
  • 11.3  Zraková diferenciace
  • 11.4  Zraková analýza a syntéza
  • 11.5  Zraková paměť
  • 11.6  Rozlišování figura-pozadí
  • 11.7  Rozlišování reverzních figur
  • 11.8  Cvičení očních pohybů
  • 11.9  Postřehování, zvětšování rozsahu fixací

  KAPITOLA  12 

  • Lateralita, dominance a leváctví
  • 12.1  Lateralita
  • 12.2  Příčiny laterality, vývoj laterality
  • 12.3  Dominance, specializace mozkových hemisfér
  • 12.4  Diagnostika laterality
  • 12.5  Lateralita, dominance a čtení
  • 12.6  Leváctví

  KAPITOLA  13

  • Orientace v prostoru. Pravolevá orientace
  • 13.1  Orientace v prostoru
  • 13.2  Pravolevá orientace (PLO)
  • 13.3  Pravolevá orientace a osvojování dovedností
  • 13.4  Nácvik pravolevé a prostorové orientace

  KAPITOLA  14

  • Komunikace jedinců se SPU 
  • 14.1  Komunikace jako životní princip
  • 14.2  Komunikační kompetence jedinců se SPU
  • 14.3  Řečové dovednosti
  • 14.4  Poruchy řeči

  KAPITOLA  15 

  • Vyučování cizím jazykům
  • 15.1  Musí se dítě s dyslexií učit cizí jazyk?
  • 15.2  Projevy obtíží při osvojování cizího jazyka
  • 15.3  Kdy začít s výukou cizího jazyka?
  • 15.4  Jaký jazyk je pro žáka s dyslexií nejvhodnější?
  • 15.5  Principy vyučování a učení
  • 15.6  Učit fonetický přepis? Fonetiku angličtiny?
  • 15.7  Doporučení pro osvojování dílčích dovedností
  • 15.8  Hodnocení a klasifikace
  • 15.9  Reedukace prováděná v cizím jazyce?

  KAPITOLA  16 

  • Specifické poruchy učení u žáků druhého stupně základní školy a na středních školách 
  • 16.1  Odlišnosti práce na prvním a druhém stupni
  • 16.2  Projevy SPU na druhém stupni
  • 16.3  Jak pomoci?
  • 16.4  Student se SPU na střední škole

  KAPITOLA  17 

  • Rizikové dítě v předškolním věku 
  • 17.1  Východiska časné diagnostiky
  • 17.2  Prediktivní baterie
  • 17.3  Jak pomoci rizikovým dětem?

  KAPITOLA  18 

  • ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou 
  • 18.1  Základní pojmy, definice, příčiny a projevy
  • 18.2  Souvislosti mezi ADHD a dalšími obtížemi
  • 18.3  Diagnostická kritéria ADHD
  • 18.4  Reedukace ADHD

  KAPITOLA  19

  • Dyspraxie 
  • 19.1  Dyspraxie v České republice
  • 19.2  Zahraniční pojení dyspraxie
  • 19.3  Diagnostika dyspraxie
  • 19.4  Reedukace dyspraxie

  KAPITOLA  20 

  • Hodnocení a klasifikace žáků s poruchami učení 
  • 20.1  Vývoj názorů na hodnocení a klasifikaci
  • 20.2  Současná doporučení a problémy
  • 20.3  Otázky a odpovědi
  • 20.4  Ukázka slovního hodnocení

  KAPITOLA  21 

  • Individuální vzdělávací program (IVP)
  • 21.1  Význam individuálního vzdělávacího programu
  • 21.2  Strategie tvorby IVP v České republice
  • 21.3  Tvorba IVP
  • 21.4  Náměty pro obsah individuálního vzdělávacího programu
  • 21.5  Ukázky individuálních vzdělávacích plánů

  KAPITOLA  22

  • Reedukační lekce 
  • 22.1  Obsah reedukační lekce
  • 22.2  Reedukační lekce s T. B.
  • 22.3  Náměty pro reedukaci na druhém stupni

  KAPITOLA  23

  • Kazuistika

  Přílohy

  Literatura 

   

  •  

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Poruchy učení souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?