Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -15%

  • Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
  • Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
  • Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

  Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

  Dějepis pro střední odborné školy. Souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. 3., rozšířené vydání z roku 2016.

  • nejprodávanější
  Naše cena s DPH:
  247 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  290 Kč
  Ušetříte:
  43 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  29890
  EAN / ISBN:
  9788072355808
  SPN

  Popis produktu

  Souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí - jakousi historickou každodennost. České i světové dějiny jsou probírány paralelně.

  • Jedna souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis.
  • Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí - jakousi historickou každodennost.
  • České i světové dějiny jsou probírány paralelně.
  • Učebnice má schvalovací doložku MŠMT ČR.

  Nejpoužívanější učebnice dějepisu pro střední školy.

  3., rozšířené vydání z roku 2016.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  240

  O učebnici

  Dějepis na středních odborných školách má své zvláštnosti. Nepatří zde zpravidla k předmětům profilovým, nybrž k předmětům, jejichž smyslem je vytvářet širší kulturní a vědomostní zázemí studentů tak, aby byli schopni orientovat se v minulosti, pochopit ji v souvislostech a vytvořit si na ni určitý názor. Tomu odpovídá postavení předmětu v učebních plánech i hodinová dotace. Je proto zřejmé, že učebnice dějepisu pro střední odborné školy musí respektovat dané skutečnosti, jinak nemůže být ani užitečná, ani úspěšná.

  Při práci na této knize jsme vycházeli především z potřeb školské praxe, která již dlouho požadovala vydání učebnice, jež by dějepisnou látku určenou pro studenty středních odborných škol obsáhla přehledně, bez zbytečných podrobností a v jednom svazku. Snadný úkol to ale neby. Zásadní problém při vytváření koncepce spočíval v tom, že zeměření středních odborných škol je velmi pestré a různorodé. Vytvořit učebnici, která by vyhovovala všem , není dost dobře možné. Rozhodli jsme se proto napsat raději text delší než kratší, aby si každý učitel mohl vybrat okruhy, na něž klade důraz a jež považuje z hlediska zaměření své školy za důležité.

  Ačkoli víme, že se na středních odborných školách zpravidla neučí pravěk a starověk, zařadili jsme do publikace i stručná pojednání o těchto obdobích, aby si případný zájemce mohl učinit celistvý obraz o minulosti lidstva. Vycházíme tak vstříc studentům, kteří se po maturitě na tomto typu škol hlásí na vysoké školy humanitního zaměření. Těžiště výkladu tkví ovšem ve středověkých a novověkých dějinách, přičemž největší pozornost (téměř 50% textu) věnujeme 19. a 20. století. Nezaměřili jsme se však pouze na dějiny politické, ale rovněž na dějiny civilizace, zahrnující proměny duchovní  i hmotné kultury včetně životního stylu. Počínaje středověkem jsme patřičný prostor dopřáli dějinám českým, které v zásadě probíráme se zřetelem k určujícím dobovým trendům. Faktografickou složku jsme se snažili pokud možno redukovat, nikoli ale minimalizovat, poněvadž bez zvládnutí nezbytné faktografie nelze minulost poznat ani o ní uvažovat.

  Na rozdíl od dějepisných učebnic pro gymnázia obsahuje tato kniha pouze základní text bez rozšiřujících pasáží, "medailonků" osobností a zajímavostí. Přesto ovšem dosáhla značných rozměrů, takže záleží pouze na konkrétním učiteli, na které pasáže se zaměří, ke kterým pouze přihlédne a které vynechá. V tomto směru nehodláme středoškolské učitele nijak omezovat, naopak předpokládáme jejich tvůrčí přístup. Nedílnou součást učebnice tvoří početné obrázky, vztahující se ve většině případů k hlavní výkladové linii, kterou však místy rozvíjejí či doplňují, jak je ostatně patrné z délky jednotlivých popisků. Rozsah učebnice nám nedovolil otisknout ještě více obrazových materiálů, které by čtenáři názorně přiblížily umění příslušné epochy, její životní styl i každodennost. Více než tři desítky map a plánů suplují ve skromné míře funkci historického atlasu. Dějiny se totiž odehrávaly nejen v čase, ale, na což se při výuce leckdy zapomíná, také v prostoru. Za každou ucelenou kapitolou následuje přehled nejdůležitějších dat a oddíl Otázky a úkoly , vybízející studenta k hlubšímu pochopení a promýšlení příslušné látky.

  Pojmout do jedné knihy světové dějiny včetně české minulosti není jednoduché. Snažili jsem se postupovat ve výkladu promyšleně a vyváženě. Pokud by se snad někomu zdály "nadbytečné" třeba podkapitoly věnované takzvanému třetímu světu či období kolonislismu, upozorňujeme jej, že jde o záměr vedený snahou, aby studenti pochopili historické kořeny nynějších konfliktů. V novinách i dalších médiích  totiž taková vysvětlení z nejrůznějších důvodů často chybějí.

  Byli bychom rádi, kdyby studenti nespatřovali v předložené učebnici nutné zlo, s nímž se musí vyrovnat, ale vnímali ji jako práci, která je chce přesvědčit, že užitečné bývá nejen dějiny poznat, ale také o nich přemýšlet. Člověk potom lépe porozumí okolnímu světu i sám sobě.   

  Obsah učebnice

  PRAVĚK

  1. Počátky lidstva a doba kamenná
  2. Nástup kovu

  STAROVĚKÉ ORIENTÁLNÍ ŘÍŠE

  1. První státy
  2. Starověký Egypt
  3. Osudy starověkých Židů
  4. Starověká Indie a Čína

  ANTIKA

  1. Řecké dějiny
  2. Kultura a umění antického Řecka
  3. Dějiny Říma od založení do konce republiky
  4. Římské císařství
  5. Kultura antického Říma

  RANÝ STŘEDOVĚK

  1. Evropa v temných staletích
  2. Dědicové římské říše
  3. Slované
  4. Křesťané v zápase s Araby a vikingy
  5. Slovanské státy na východě a jihovýchodě Evropy
  6. Vznik západoevropských států
  7. Počátky českého státu
  8. Polsko a Uhry
  9. Kultura v raněstředověké Evropě

  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

  1. Vesnická kolonizace
  2. Středověká města
  3. Společnost vrcholného středověku. Školství a vzdělanost
  4. Vojenské výpravy ve znamení kříže
  5. Rytířská kultura a gotické umění
  6. Evropský západ a východ
  7. Český stát v roli středoevropské mocnosti

  POZDNÍ STŘEDOVĚK

  1. Evropa v krizi
  2. Stoletá válka
  3. Lucemburkové v českých zemích
  4. Počátky opravného hnutí v Čechách a na Moravě
  5. Husitská revoluce
  6. Český stát za panování jagellonské dynastie
  7. Středovýchodní Evropa a Rusko na sklonku středověku

  POČÁTKY NOVOVĚKU

  1. Humanismus a renesance
  2. Zámořské objevy

  OD NÁSTUPU REFORMACE K VESTFÁLSKÉMU MÍRU

  1. Reformace a katolická Evropa
  2. Západní Evropa v 16. století
  3. Věda, vzdělanost a umění v počátcích novověku
  4. Střední Evropa na prahu novověku
  5. České země před Bílou horou
  6. Třicetiletá válka

  UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V 17. A 18. STOLETÍ

  1. Anglická revoluce
  2. Evropské poměry ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století
  3. Západní Evropa po třicetileté válce
  4. Evropský sever a východ v zápase o kontrolu Pobaltí
  5. Habsburská podunajská monarchie
  6. Barokní umění
  7. Zápas o převahu v Evropě i v zámoří
  8. Věk rozumu

  VĚK REVOLUCÍ

  1. Vznik USA
  2. Velká francouzská revoluce
  3. Napoleonské války
  4. Nástup konzervativců
  5. Východní Evropa
  6. Průmyslová revoluce
  7. Umění a kultura
  8. Habsburská monarchie
  9. Jižní Evropa a Francie
  10. Revoluce 1848 - 1849

  TEP PRŮMYSLOVÉ DOBY

  1. Politické poměry
  2. Mezi občanským a národním principem
  3. Spojené státy americké
  4. Kolonialismus
  5. Na přelomu 19. a 20. století
  6. Věda a umění na přelomu století

  PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

  1. První světová válka
  2. Svět po první světové válce
  3. První Československá republika
  4. Třicátá léta - období krize a cesta k nové válce
  5. Československo v problémech
  6. Věda a umění meziválečných let

  DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

  1. Válečné události
  2. České země a Slovensko v letech druhé světové války
  3. Charakteristické rysy a bilance druhé světové války

  SVĚT V LETECH 1945 - 1993

  1. Proměny poválečného světa
  2. Svět Východu a Západu
  3. Poměry třetího světa. Vývoj v Číně
  4. Vývoj v poválečném Československu
  5. Věda a kultura ve druhé polovině 20. století
  6. Svět na konci 20. století

  NA PŘELOMU DRUHÉHO A TŘETÍHO TISÍCILETÍ

  1. Problémy propojeného světa
  2. Prvních deset let České republiky

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?