Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -9%

  • Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk
  • Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk
  • Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

  Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

  Nejpoužívanější učebnice dějepisu pro gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu.


  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  236 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  260 Kč
  Ušetříte:
  24 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Miroslav Popelka, Veronika Válková
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  29925
  EAN / ISBN:
  9788072355822
  SPN

  Popis produktu

  • Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia.
  • Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu.
  • Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na vysokých školách humanitního typu.
  • Podstatnou kvalitou řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad obecných i národních dějin od nejstarších dob po současnost.
  • Učebnice obsahují bohatý obrazový materiál, početné dějepisné mapy a náležitý didaktický aparát.

   

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  144

  O učebnici

  Hlavní výkladový text učebnice, který sleduje paralelně dějiny obecné a národní, doprovázejí graficky odlišné pasáže, které jej rozšiřují a doplňují. Ponecháváme na rozhodnutí učitele, zda jednotlivé rozšiřující texty zahrne do výkladu, využije pro domácí práci studentů či zcela pomine.

  Kurzívou jsou vytištěny výňatky ze soudobých písemných pramenů, do učebnice zařazené ze dvou důvodů. Studenti jejich prostřednictvím lépe pochopí dobu, o které se učí, a kromě toho je mohou vyučující využít k provádění rozboru, výkladu a podobně, čímž se cvičí důležité dovednosti studentů (například funkční gramotnost).

  Otázky a úkoly na konci každé dílčí kapitoly umožňují zopakovat si hlavní body probraného tématu, ale některé z nich poslouží i jako náměty k samostatné práci studentů (referát, seminární či ročníková práce). Záleží opět na úvaze vyučujícího, které doporučí. Otázky i úkoly jsou různě náročné, neboť i schopnosti středoškolských studentů se od sebe liší. Pro studenty s větším zájmem o předmět jsou vhodné takové úkoly, pro jejichž zvládnutí se předpokládá například použití některé z publikací uvedených v seznamu doporučené literatury, zatímco pro studenty orientované jinak je vhodnější volit otázky a úkoly jednodušší.

  Doporučená literatura je vybrána tak, aby byla pro studenty zajímavá a dobře se četla. Většinou jde o populárně-vědecké publikace. Kromě prací současných autorů jsou uváděny i české překlady literárních děl starověkých autorů, jejichž četba je zároveň studiem pramenného materiálu. Výčet takové literatury také odpoví studentům na otázku, kde současní historikové poznatky o tehdejších událostech získali.    

  Obsah učebnice

     PRAVĚK

  • 1.  Co je pravěk a archeologie
  •          Archeologické prameny a metody
  •          Co je archeologický výzkum?
  •          Spolupráce archeologie s dalšími vědními obory
  •          Datování v archeologii
  •          Z dějin archeologie
  • 2.  Vznik a vývoj člověka
  •          První lidé
  • 3.  Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit)
  •          Nejstarší paleolit
  •          Starý paleolit
  •          Střední paleolit
  •          Mladý paleolit
  •          Počátky umění v mladém paleolitu
  •          Mezolit - střední doba kamenná
  • 4.  Mladší doba kamenná (neolit)
  •          Počátky zemědělství
  •          Další novinky mladší doby kamenné
  •          Neolitická kolonizace
  •          České země v mladší době kamenné
  • 5.  Pozdní doba kamenná (eneolit)
  •          Oradlo a vůz
  •          Metalurgie mědi
  •          Počátky hornictví
  •          Megality
  •          Sídliště na jezerech
  •          Společnost v eneolitu
  •          Osídlení českých zemí
  • 6.  Doba bronzová
  •          Starší doba bronzová - únětická kultura
  •          Střední doba bronzová
  •          Mladší doba bronzová
  •          Utváření pravěkých národů
  • 7.  Doba železná
  •          Starší doba železná - období halštatské
  •          Mladší doba železná - období laténské
  • 8.  Doba římská
  •          Germánská sídliště
  •          Zemědělství a řemeslo
  •          Pohřební ritus, náboženství a písmo
  • 9.  Stěhování národů

   

  STAROVĚK

  Úvod

  • Typy starověkých států

     I.  STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD

  • 1.  Mezopotámie
  •          Sumer
  •          Akkad
  •          Asýrie
  •          Babylonie
  •          Kultura v Mezopotámii
  • 2.  Další důležité státní útvary na Předním východě
  •          Palestina

    II.  EGYPT

  • 1.  Dějiny
  •          Společnost
  •          Archaické období
  •          Stará říše
  •          Střední říše
  •          Nová říše
  •          Pozdní Egypt
  • 2.  Kultura v Egyptě
  •          Náboženství
  •          Umění a vzdělanost

  III.  STAROVĚKÉ ŘECKO

  • 1.  Počátky řeckých dějin
  •         Minojská Kréta
  •         Mykénské období
  •         Temné (homérské) období
  • 2.  Archaické období
  •          Polis
  •          Velká řecká kolonizace
  •          Raná řecká tyranida
  •          Sparta
  •          Athény
  • 3.  Klasické období
  •          Řecko-perské války
  •          Peloponéská válka
  •          Thébská hegemonie
  •          Krize polis
  • 4.  Makedonská nadvláda a vznik helénistických států
  •          Filippos a ovládnutí Řecka
  •          Alexandr a vznik jeho impéria
  •          Vznik helénistických říší
  • 5.  Kultura starověkého Řecka
  •          Náboženství
  •          Jazyk a literatura
  •          Věda
  •          Architektura a výtvarné umění

  IV.  STAROVĚKÝ ŘÍM

  • 1.  Etruskové a počátky Říma
  •         Záhady kolem Etrusků
  •         Vzestup a pád Etrurie
  •         Vznik Říma
  •         Etruští králové
  • 2.  Římská republika do ovládnutí Itálie
  •         Boje plebejů za emancipaci
  •         Politické zřízení Říma
  •         Ovládnutí Itálie
  • 3.  Římská republika do ovládnutí Středomoří
  •         Kartágo
  •         Punské války
  •         Ovládnutí Makedonie a Řecka
  • 4.  Krize římské republiky
  •         Důsledky rozmachu římského impéria
  •         Bratři Gracchové
  •         Optimáti a populáři
  •         Válka se spojenci
  •         Sullova diktatura
  •         První triumvirát
  •         Občanská válka
  •         Caesarova samovláda
  •         Druhý triumvirát
  • 5.  Římské impérium za principátu
  •         Augustus
  •         Iulsko-claudijská dynastie
  •         Flaviovci
  •         Adoptivní císaři
  •         Severovci
  •         Krize impéria
  • 6.  Počátky křesťanství
  •         Ježíšovo působení
  •         Šíření křesťanské víry
  •         Pronásledování křesťanů
  •         Nový zákon
  • 7.  Řím za dominátu a zánik impéria
  •         Diocletianus
  •         Constantinus
  •         Počátek stěhování národů a rozdělení římské říše
  •         Zánik západořímské říše
  • 8.  Kultura starověkého Říma
  •         Náboženství
  •         Jazyk a literatura
  •          Věda
  •          Architektura a výtvarné umění

     V.  INDIE

  • Harappská kultura
  • Védské období
  • Historické období
  • Kultura a vzdělanost

    VI.  ČÍNA

  • První státní útvary v Číně
  • Filozofické směry ve staré Číně
  • Říše Čchin a říše Chan
  • Kultura, společnost a vzdělanost

  Kdo byl kdo (rejstřík osob)

   

    

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?