Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -13%

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1.díl (kniha+CD)

  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1.díl (kniha+CD)

  Naše cena s DPH:
  217 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  250 Kč
  Ušetříte:
  33 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Emil Calda
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28863
  EAN:
  9788071960201
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť.
  • Součástí této učebnice je CD
  • V dotisku z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.
  • Dotisk z roku 2009 je doplněn o výukový program na CD, který může podstatně přispět k pochopení řady pojmů a jejich vlastností z tematického okruhu Funkce i k jejich efektivnímu procvičení. Hlavní menu výukového programu je rozděleno na tři části: teorii, sbírku příkladů a testy znalostí. Velmi hodnotné je dynamické vykreslování grafů elementárních funkcí a popis jejich vlastností z daného parametrického systému. U všech příkladů sbírky jsou výsledky, řešené příklady obsahují i postupně zobrazitelné nápovědy. Interaktivní program je vhodný pro samostudium i pro promítání přes dataprojektor, je spustitelný přímo z CD bez jakékoli instalace.

  Schválilo MŠMT č.j. 29000/07-23 dne 8. července 2008 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro předmět matematika s dobou platnosti šest let

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  213

  O učebnici

  V této učebnici se můžete seznámit se základními matematickými výsledky, jež budete potřebovat pro porozumění tomu oboru činnosti, kterému se chcete v budoucnosti věnovat. Jejím cílem není učinit z vás matematiky, ale chce vám být nápomocná k tomu, abyste uměli matematiku používat ve svém povolání a abyste i v běžném životě správně uvažovali a vyjadřovali se - je-li to zapotřebí - přesně a jednoznačně. Výsledky, o nichž tato učebnice pojednává, jsou dílem několika desítek generací přemýšlivých, vnímavých a zvídavých lidí; někteří z nich žili před více než dvěma tisíci lety. K tomu, abyste se s jejich poznatky seznámili, nestačí pasivní pročítání sebedokonalejší učebnice - musíte se snažit porozumět faktům, o nichž je v ní psáno, a pochopit je.

  Obsah učebnice

  1  SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ Z ALGEBRY

  • 1.1  Krátce o množinách
  • 1.2  Čísla přirozená, celá, racionální, reálná
  • 1.3  Počítání se zlomky
  • 1.4  Procenta, poměr, úměra
  • 1.5  Absolutní hodnota čísla, číselná osa
  • 1.6  Intervaly
  • 1.7  Mocniny s přirozeným exponentem
  • 1.8  Mocniny s nulovým a celým záporným exponentem
  • 1.9  Druhá odmocnina

   2  SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ Z GEOMETRIE

  • 2.1  Shodnost trojúhelníků
  • 2.2  Podobnost trojúhelníků
  • 2.3  Pythagorova věta
  • 2.4  Eukleidovy věty
  • 2.5  Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

   3  MNOHOČLENY

  • 3.1  Výrazy
  • 3.2  Mnohočleny, jejich součet a součin
  • 3.3  Dělení mnohočlenů
  • 3.4  Rozklad mnohočlenů
  • 3.5  Společný dělitel a společný násobek mnohočlenů

   4  LOMENÉ VÝRAZY

  • 4.1  Sčítání lomených výrazů
  • 4.2  Násobení lomených výrazů
  • 4.3  Dělení lomených výrazů

   5  LINEÁRNÍ FUNKCE

  • 5.1  Funkce a její graf
  • 5.2  Funkce lineární a konstantní
  • 5.3  Grafy lineárních funkcí s absolutní hodnotou

   6  LINEÁRNÍ ROVNICE A NEROVNICE O JEDNÉ NEZNÁMÉ

  • 6.1  O rovnicích obecně
  • 6.2  Řešení lineární rovnice
  • 6.3  Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • 6.4  Rovnice s parametrem
  • 6.5  Řešení lineárních nerovnic
  • 6.6  Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

   7  SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC A NEROVNIC

  • 7.1  Lineární rovnice o dvou neznámých
  • 7.2  Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
  • 7.3  Užití soustav rovnic k řešení slovních úloh
  • 7.4  Soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé

   8  KVADRATICKÁ FUNKCE A JEJÍ GRAF

  • 8.1  Funkce y = ax2
  • 8.2  Kvadratická funkce

   9  KVADRATICKÁ ROVNICE A NEROVNICE

  • 9.1  Kvadratická rovnice
  • 9.2  Kvadratická rovnice bez absolutního členu a rovnice ryze kvadratická
  • 9.3  Slovní úlohy na kvadratickou rovnici
  • 9.4  Rozklad kvadratického trojčlenu
  • 9.5  Kvadratická nerovnice

  Výsledky úloh

  Seznam použitých symbolů a značek

  Rejstřík

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1.díl (kniha+CD) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?