Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -15%

  • MFCH tabulky pro střední školy

  MFCH tabulky pro střední školy

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

  • nejprodávanější
  Naše cena s DPH:
  248 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  292 Kč
  Ušetříte:
  44 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jiří Mikulčák, Bohdan Klimeš, Jaromír Široký, Václav Šůla, František Zemánek
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28862
  EAN / ISBN:
  9788071965077
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky, neboli MFCH tabulky, jsou jednou z nejpoužívanějších školních „pomůcek“. Tyto tabulky jsou vydávány nakladatelstvím Prometheus, které má s vydáváním učebnic a učebních pomůcek již bohaté zkušenosti. V současné chvíli je možné na pultech knihkupectví nalézt jak tabulky pro ZŠ, tak tabulky pro SŠ.

  Jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

  Rozdíl mezi těmito tabulkami je bezesporu v obsahu, v MFCH tabulkách pro střední školy je obsaženo širší spektrum probírané látky. Tabulky pro ZŠ obsahují pouze vybrané vzorce a tabulky, které uplatní žáci základních škol při výuce daného předmětu, většinou se jedná o mocniny, odmocniny, goniometrické funkce a o vzorce používané v geometrii.

  K čemu slouží matematické, fyzikální a chemické tabulky?

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky jsou defakto pomůckou pro všechny studenty, vyučující i rodiče. V těchto tabulkách naleznete ucelený přehled vzorců a tabulek, které vám budou užitečné při různorodých výpočtech v předmětech jako je matematika, fyzika a chemie (+ některé další odborné předměty). Tabulky Vám usnadní práci.

  Nejčastěji jsou využívány tabulky matematické a to z toho důvodu, že obsahují mnoho vzorců, které jsou potřebné k výpočtům jak v klasické matematice, tak v geometrii. Použití matematických, fyzikálních a chemických tabulek studentům ušetří mnohdy spoustu času, který by strávili nad dlouhými, složitými výpočty, v kterých se řada z nich neorientuje.

  Rozdělení MFCH tabulek

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy jsou obsahově uspořádány tak, abyste se v nich jednoduše zorientovali.  Jsou rozděleny na dvě základní části a to na matematické tabulky a na fyzikální a chemické tabulky.

  Na začátku každé části je několik stránek věnovaných přehledu používaných značek a jednotek, také přehledu nejdůležitějších vzorců. Přehledy Vás zbaví zbytečného tápání a hledání významu značky či symbolu. S tabulkami budete následně pracovat daleko rychleji, než kdybyste značky hledali.

  Matematické tabulky

  V části matematických tabulek nalezneme přehled značek pro geometrii, algebru, aritmetiku, množinu, logiku atd. V další kapitole jsou obsaženy nejdůležitější vzorce a vzájemné vztahy. V matematických tabulkách jsou mocniny, rozklady čísel, funkce, goniometrické funkce, logaritmy či převody jednotek.

  Fyzikální a chemické tabulky

  V druhé části, tedy ve fyzikálních a chemických tabulkách jsou zařazeny některé státní normy pro fyziku a chemii, vlastnosti sloučenin, elektrické vlastnosti, pohyb, rychlost, hustota, fyzikální charakteristiky planet, chemické sloučeniny, elektrotechnická schémata a spousta dalších témat z obou oborů.

  Porovnání s dalšími tabulkami

  Pokud porovnáme tyto matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy s dalšími tabulkami, které můžeme zakoupit, je jisté, že tyto tabulky jsou jedny z těch kvalitněji zpracovaných. Jsou přehledné, dobře graficky zpracované. Obsahují mnoho grafických znázornění. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně odděleny. Práce s nimi je jednoduchá a vcelku rychlá. Studentovi ušetří spoustu času, který by jinak strávil ručními výpočty.

  Dobrá volba pro každého

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy od nakladatelství Prometheus jsou tou správnou volbou pro každého, samozřejmě i pro ty, kteří si neví rady s matematikou a potřebují mít po ruce všechny dostupné vzorce a vzorečky. MFCH tabulky nezaberou příliš místa ani nezrujnují Vaši peněženku, tak proč si je nepořídit a nezlepšit si školní výsledky. Za přijatelnou cenu budete mít kvalitní tabulky, které Vám zpříjemní a usnadní hodiny matematiky, fyziky či chemie.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  206

  O učebnici

  V technické praxi i ve všech vědních oborech se při řešení problémů často vyskytují různé konstanty, údaje, hodnoty určitých funkcí a pod. Není možné a ani nutné si všechny potřebné hodnoty pamatovat. Na pomoc řešitelům se takové hodnoty zpracovávají do tabulek, aby se uspíšilo řešení daného problému. I na středních školách se řeší řada úloh z matematiky, fyziky, z astronomie, z chemie i z jiných vědních oborů, jejichž řešení usnadňují předkládané tabulky.

  Tabulky obsahují přehled nejdůležitějších matematických značek, se kterými se mohou studující setkat při studiu učebnic a doplňkové literatury. U každé značky je uvedeno její čtení a její význam je doložen vhodným příkladem.

  Důležitou pomůckou studentů se dále stane přehled vzorů středoškolské matematiky. Řadu vzorců si studenti osvojí jejich častým užíváním; nahlédnutím do vzorců se mohou přesvědčit o správnosti zapamatování vzorce. Na druhé straně není třeba učit se zpaměti vzorcům, kterých se užije dvakrát nebo třikrát za studia. V takovém případě stačí vědět, kde se vzorce naleznou a umět jich správně použít. U vzorců je uvedeno i vysvětlení užitých symbolů, často však jen pomocí obrázku.

  Před vlastními tabulkami jsou vysvětleny základní principy sestavování tabulek funkcí a jejich užívání. Prostudování těchto vysvětlivek usnadňuje uvědomělé užívání tabulek a porozumění stručnějším vysvětlivkám před jednotlivými tabulkami.

  V první části matematických tabulek jsou uvedeny čtyřmístné hodnoty funkcí. Těchto tabulek se užívá při přímých výpočtech pomocí algoritmů písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení a při výpočtech pomocí strojů. Protože většina údajů v úlohách z praxe má tři platné číslice, jsou čtyřmístné tabulky dostatečně přesné k výpočtu výsledků těchto úloh.

  Tabulky logaritmů ve druhé části tabulek urychlují výpočty hodnot výrazů s násobením, umocňováním a odmocňováním, není-li po ruce počítačka.

  Fyzikální a chemické tabulky nejsou navzájem odděleny, protože se v mnoha případech překrývají a doplňují. Členění tabulek do menších oddílů je dáno jejich obsahem.  

  Obsah učebnice

  MATEMATICKÉ TABULKY

     1  Matematické značky

  • 1.1  Užití typů latinské abecedy
  • 1.2  Řecká abeceda
  • 1.3  Logika, množiny
  • 1.4  Aritmetika a algebra
  • 1.5  Geometrie

     2  Přehled nejdůležitějších vzorců a vztahů školské matematiky

  • 2.1  Úvod do matematické logiky a teorie množin
  • 2.2  Aritmetika a algebra
  •         1  Vlastnosti rovnosti čísel
  •         2  Vlastnosti operací sčítání a násobení
  •         3  Komplexní čísla
  •         4  Reálná čísla
  •         5  Mocniny a rozklad mnohočlenů
  •         6  Rovnice s jednou neznámou
  •         7  Posloupnosti
  •         8 Kombinatorika
  •         9  Statistika a pravděpodobnost
  •       10  Goniometrické funkce
  • 2.3  Planimetrie a trigonometrie
  • 2.4  Stereometrie
  • 2.5  Vektorová algebra
  • 2.6  Analytická geometrie
  •        1  Lineární útvary v rovině a v prostoru
  •        2  Kvadratické útvary v rovině a v prostoru
  • 2.7  Diferenciální a integrální počet
  •        1  Derivace funkce
  •        2  Primitivní funkce
  •        3  Určitý integrál

     3  O tabulkách funkcí

  • 3.1  Tabelování hodnot funkce
  • 3.2  Lineární interpolace funkcí
  • 3.3  Vyhledání hodnoty proměnné
  • 3.4  Aproximace čísel a výpočty s nimi
  • 3.5  Grafy funkcí a jejich užití
  • 3.6  Úprava tabulek

     4  Různá čísla

  • 4.1  Rozklad čísel v součin prvočísel
  • 4.2  Hodnoty a logaritmy hodnot některých konstant
  • 4.3  Faktoriály
  • 4.4  Binomičtí součinitelé
  • 4.5  Mocniny čísla 2
  • 4.6  Pravidelné mnohoúhelníky
  • 4.7  Formáty papíru

     5  Funkce x2, x3

  • 5.1  Druhá mocnina a odmocnina
  • 5.2  Třetí mocnina a odmocnina

     6  Převody jednotek velikostí úhlů

  • 6.1  Převod stupňů na radiány
  • 6.2  Převod stupňů na grady
  • 6.3  Převod stupňů na dílce
  • 6.4  Převod minut a vteřin na desetinné zlomky stupně

     7  Goniometrické funkce

  • 7.1  sin &, cos &
  • 7.2  tg &, cotg &
  • 7.3  sin x (x v radiánech)
  • 7.4  cos x (x v radiánech)
  • 7.5  tg x (x v radiánech)
  • 7.6  cotg x (x c radiánech)

     8  Funkce ex, e-x

     9  Logaritmy

  • 9.1  Přirozené logaritmy čísel
  • 9.2  Logaritmy dekadické

  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY

  Některé státní normy (ČSN) důležité pro fyziku a chemii

  1. Základní jednotky
  2. Zákonné měřící jednotky
  3. Definice některých jednotek
  4. Přehled veličin, značek a hlavních jednotek
  5. Násobky a díly jednotek
  6. Vedlejší jednotky
  7. Jiné jednotky
  8. Mezinárodní praktická teplotní stupnice (1968)
  9. Řady vyvolených čísel
  10. Acidobazické neutralizační indikátory
  11. Disociační konstanty kyselin a zásad ve vodných rozrocích při 25°C
  12. Součiny rozpustnosti látek při teplotě 25°C ve vodných roztocích
  13. Prvky a jejich vlastnosti
  14. Obsazení elektronových podslupek v atomech
  15. Stabilní nuklidy a jejich výskyt
  16. Nejdůležitější elementární částice
  17. Hmotnostní schodky jader některých prvků
  18. Radioaktivní přeměnové řady
  19. Hustota, součinitel teplotní délkové roztažnosti a měrná tepelná kapacita některých prvků při teplotě 20°C
  20. Vlastnosti důležitých anorganických sloučenin
  21. Vlastnosti důležitých organických sloučenin
  22. Hustoty pevných látek
  23. Mechanické vlastnosti pevných látek
  24. Tvrdost některých látek
  25. Tepelná vodivost některých pevných látek
  26. Složení některých slitin
  27. Rozpustnost pevných látek ve vodě
  28. Měrné spalné teplo a výhřevnost paliv
  29. Termochemické údaje
  30. Dékly, úhly a disociační entalpie vazeb v některých jednoduchých molekulách
  31. Hustota, dynamická viskozita, tepelná vodivost, objemová roztažnost a povrchové napětí kapalin při 20°C
  32. Závislost tlaku a hustoty sytých vodních par na teplotě
  33. Závislost teploty varu vody na tlaku
  34. Tepelné konstanty kapalin
  35. Molární hmotnosti, normální hustoty a měrné plynové konstanty plynů
  36. Tepelné konstanty plynů
  37. Rozpustnost plynů ve vodě za normálního tlaku
  38. Střední volná dráha molekul a jiné konstanty plynů
  39. Střední kvadratická rychlost pohybu molekul plynů
  40. Vzduch
  41. Rychlost šíření zvuku v různých kapalinách
  42. Přehled hladin akustického tlaku
  43. Temperované ladění
  44. Součinitelé smykového tření
  45. Ramena valivového odporu
  46. Měrný elektický odpor vodičů
  47. Elektrické vlastnosti izolantů
  48. Termoelektromotorická napětí
  49. Polovodivé prvky a látky
  50. Elektrochemické ekvivalenty
  51. Standardní elektrodové potenciály při 25°C vztahující se ke standardní vodíkové elektrodě
  52. Měrný elektrický odpor vodných roztoků při 18°C
  53. Závislost magnetické indukce a poměrné permeability na intenzitě magnetického pole
  54. Magnetické permeability neferomagnetických látek
  55. Přehled televizních pásem
  56. Přehled elektromagnetického záření
  57. Doporučená osvětlení
  58. Vlnové délky některých intenzívních čar ve spektrech
  59. Index lomu různých látek
  60. Ionizační práce volných atomů
  61. Výstupní práce elektronů z kovů; mezní vlnové délky fotoelektrického jevu
  62. Závislost hmotnosti částice, hmotnosti a energie elektronu na rychlosti
  63. Energie a hmotnosti fotonů
  64. Slunce, Země, Měsíc
  65. Elementy trajektorií planet
  66. Fyzikální charakteristiky planet
  67. Měsíce planet
  68. Údaje o některých významných planetách
  69. Některé komety a meteorické roje
  70. Paralaxy a vzdálenosti blízkých hvězd
  71. Spektrální klasifikace hvězd
  72. Základní fyzikální charakteristiky hvězd
  73. Galaxie (galaktická soustava)
  74. Místní skupina galaxií
  75. Vesmír
  76. Některé důležité astronomické konstanty
  77. Přehled důležitých fyzikálních konstant
  78. Přehled důležitých fyzikálních vzorců
  79. Přehled vzorců pro chemické výpočty
  80. Značky pro elektrotechnická schémata

  Rejstřík   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem MFCH tabulky pro střední školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?