Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -6%

  • Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (pracovní sešit)
  • Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (pracovní sešit)
  • Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (pracovní sešit)

  Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (pracovní sešit)

  Matematika pro střední školy.

  Naše cena s DPH:
  237 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  252 Kč
  Ušetříte:
  15 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Peter Krupka, Martina Květoňová, Zdeněk Polický, Blanka Škaroupková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  54272
  EAN:
  9788073581978
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí Matematika pro střední školy 1. díl– předpokládá se využití obou částí učebnicové sady během vyučování.
  • Koncepce pracovního sešitu je výjimečná ve způsobu dosahování vzdělávacích cílů. Prostřednictvím úkolů a cvičení typově seřazených podle náročnosti, využívajících myšlenkových postupů pamatování, porozumění, aplikování aj. (dle Bloomovy taxonomie), umožňuje žákovi individuálně postupovat do dalších úrovní učiva a uspět v jeho osvojení. Nejen student, ale i učitel může sledovat individuální progres jak jednotlivých žáků, tak třídy jako celku.  
  • Ke každé kapitole učebnice nacházíme odpovídající kapitolu v pracovním sešitě. Každá kapitola zahrnuje tři bloky úloh, které jsou od sebe navzájem barevně odlišeny dle následujících typů – úlohy na ověření zapamatování a porozumění učivu, úlohy na aplikaci nových poznatků a složitější úlohy na analýzu či hodnocení poznatků.
  • Jednotlivé úlohy v prvním bloku navazují na úkoly v závěrech kapitol učebnice a ověřují porozumění všem potřebným poznatkům (faktům, pojmům, postupům) dané kapitoly, stejně jako jejich zapamatování. Využívají postupů výběru správných odpovědí, přiřazování, tvůrčího postupu vytváření vlastních možných odpovědí podmíněných testovou otázkou.
  • Druhý a třetí blok úloh obsahuje úkoly, jejichž řešení je založeno na studentově samostatné aplikaci získaných poznatků. Pro názornost a připomenutí probraného učiva jsou v pracovním sešitě uvedena ukázková řešení úloh, na která navazuje část obdobných, ale již neřešených úloh. Postup řešení je doplněn komentářem. Tato část pracovního sešitu však nabízí oproti učebnici další typy a obměny úloh.
  • Pořadí úkolů koresponduje se stupňující se náročností úkolů v rámci kapitoly (od aplikace jednotlivých či jednoduchých postupů až ke komplexnímu využití všech poznatků).
  • Mimo hlavní část je k dispozici také speciální úkol, tzv. oříšek, který souvisí s probíranou látkou v kapitole, ale jedná se spíše o zajímavost, která se vymyká zadání běžných úkolů.
  • Na konci každé kapitoly v pracovním sešitě najde žák rámeček sebehodnocení, který obsahuje stručný výčet hlavních vzdělávacích výstupů pro danou kapitolu. Student k nim přiřadí své hodnocení dle toho, zda si myslí, že daného výstupu dosáhl. Dále v rámečku zhodnotí, co ho v kapitole zaujalo, co mu šlo dobře, případně co mu činilo problémy. K problémovým částem navrhne, co si myslí, že by mu ke zlepšení pomohlo. Rámeček se tak stává studentovi jeho osobní zpětnou vazbou. 
  • Vzorové úlohy, vlastní řešení úkolů i další individuální poznámky a komentáře studenta v jeho pracovním sešitě, seřazené postupně dle probíraného učiva a úrovně náročnosti, se následně stanou výborným pomocníkem k zopakování učiva a úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  184

  Obsah učebnice

  Přirozená čísla

  • Zápis přirozených čísel
  • Základní početní operace v N a jejich vlastnosti
  • Dělitel a násobek přirozeného čísla
  • Dělitelnost, znaky dělitelnosti
  • Další znaky dělitelnosti
  • Prvočísla
  • Největší společný dělitel
  • Soudělná a nesoudělná čísla
  • Nejmenší společný násobek

  Celá čísla

  • Porovnávání celých čísel
  • Základní početní operace v Z a jejich vlastnosti

  Racionální čísla

  • Desetinná čísla
  • Zaokrouhlování a porovnávání desetinných čísel
  • Početní operace s desetinnými čísly
  • Periodická čísla
  • Převody jednotek
  • Zlomek, smíšené číslo
  • Úprava a porovnávání zlomků
  • Početní operace se zlomky
  • Různé zápisy racionálního čísla
  • Poměr, úměra
  • Přímá a nepřímá úměra, trojčlenka
  • Procenta, promile
  • Základy finanční matematiky

  Reálná čísla

  • Operace v R
  • Absolutní hodnota
  • Mocniny s přirozeným exponentem
  • Počítání s mocninami
  • Mocniny s celým exponentem
  • Odmocniny
  • Mocniny s racionálním exponentem

  Výroková logika a teorie množin

  • Množiny
  • Intervaly
  • Výroky
  • Složené výroky
  • Kvantifikované výroky
  • Definice, věta, důkaz

  Představení učebnicové sady

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (pracovní sešit) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?