Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika pro SŠ 3.díl - Planimetrie (pracovní sešit)

  Sešit nově rozdělen na dva svazky pro snadnější rýsování.

  Naše cena s DPH:
  282 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dana Gazárková, Stanislava Melicharová, René Vokřínek
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  55365
  EAN:
  9788073583279
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  - Samostatně prodejnou součástí učebnicové sady je i pracovní sešit, který tvoří s učebnicí jeden celek – předpokládá se využití obou částí učebnicové sady během vyučování.
  - Jednotlivá témata pracovního sešitu jsou kompatibilní s učebnicí, a usnadňují tak výuku jak učitelům, tak i jejich studentům. Pro přehlednost a snadnou práci s učebnicovou sadou odpovídá jedna kapitola učebnice jedné kapitole pracovního sešitu. 
  - Pracovní sešit učebnicové sady Matematika pro střední školy je výjimečný nejen snahou o zvyšování zájmu studentů o učivo, ale i velkým množstvím zcela nových zajímavých úloh, a to jak typem úloh s řešením formou výběru z možností, tak i typy otevřených úloh. Do pracovního sešitu je zařazena také řada slovních úloh umožňujících komplexní procvičení učiva. To vše přispívá ke zvyšování motivace studentů k učení; vědí totiž, že nové poznatky a dovednosti mohou dále využít. 
  - Struktura pracovního sešitu je navržena tak, aby mohl každý student dosáhnout úspěchu. Každá kapitola totiž obsahuje různorodé úkoly, které byly sestaveny na základě Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Úkoly jsou řazeny tak, aby u studentů nejdříve ověřovaly zapamatování a porozumění, následně jim umožnily tyto poznatky aplikovat při řešení složitějších úloh a v posledním kroku předkládaly úkoly vyžadující myšlenkový proces analýzy a hodnocení. Jako bonus je navíc připraven tzv. oříšek, tedy zajímavá úloha, pro jejíž vyřešení je třeba využít nejen nabytých znalostí, ale i důvtipu. 
  - Motivace studentů je podpořena i jejich autoevaluací. Na konci každé kapitoly totiž naleznou box, v němž zhodnotí své výstupy k danému učivu. Zamyslí se nad tím, co zvládli bez obtíží, s čím měli problémy nebo s čím si dosud nedokázali poradit a na čem musí ještě zapracovat. 
  - Pracovní sešit může studentům posloužit nejen během studia, ale i při přípravě na státní maturitu. Mohou jej použít jako nástroj pro opakování a procvičení si jednotlivých postupů.  
  - Klíč ke všem úkolům z pracovního sešitu je uveden v samostatně prodejném Průvodci pro učitele.
  - Na základě požadavků učitelů je pracovní sešit rozdělen na dva svazky pro snadnější rýsování.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  160

  O učebnici

  Představujeme vám již třetí řadu učebnicové řady Matematika pro střední školy. Tato učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání pro oblast Matematika a její aplikace. Je koncipována tak, aby byla vhodná jak pro výuku pod vedením učitele, tak pro samouky. Moderně, přehledně a srozumitelně předkládá vše, co by studenti měli znát ze středoškolské matematiky.

  Jednotlivé díly nejsou striktně rozděleny do konkrétních ročníků studia, ale pouze do tematických celků, které jsou určeny v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro všechny typy střeních škol. Toto členění dává vyučujícím možnost přizpůsobit se rozdílným hodinovým dotacím i tempu studentů.

  Učebnicová řada se skládá z učebnice, pracovního sešitu a metodického průvodce pro učitele. Každý celek a kapitoly jsou zastoupeny ve všech částech učebnicové sady, tedy v učebnici, pracovním sešitu a také v metodickém průvodci pro učitele. Jednotlivé kapitoly jsou vnitřně provázány, což poskytuje studentům ideální podmínky pro pochopení probíraného učiva a usnadňuje orientaci v učebnici. Výkladové a doplňující celky, které slouží především k motivaci studenta a jeho samostatnému přemýšlení, jsou od sebe barevně odlišeny. Doplňující část učebnice rozšiřuje výklad informacemi charakteru historického kontextu či odkazem ke každodenním souvislostem, což studentům umožňuje odhalit, že matematika může být zábavná i přínosná v běžném životě, nemusí tedy stát v pozici zbytečného náročného předmětu.

  Třetí díl je věnován jedné z nejstarších matematických disciplín - geometrii, konkrétně geometrii v rovině - planimetrii. Již Eukleides řekl, že není královské cesty ke geometrii, tudíž se při studiu planimatrie pouštíte nesnadnou cestou. V naší učebnici i pracovním sešitě vám však na této cestě pomůže velké množství názorných obrázků a přehledně zpracované učivo o základních planimetrických poznatcích.

  Pečlivě vypracovaná koncepce této řady umožňuje vyučujícím adekvátně reagovat na individuální potřeby studentů. Studentům zase umožňuje matematiku začít "chápat" a umět využívat, místo toho, aby se ji "jen učili". Věříme, že i díky naší knize lépe porozumíte souvislostem a zákonitostem matematiky a tato věda vás nepřestane bavit.

   

   

    

  Obsah učebnice

  Obsah pracovního sešitu 1

  1. Základní planimetrické pojmy

  • 1.1  Přímka a její části, vzájemná poloha bodů a přímek   (Zde stojíte)
  • 1.2  Úhly   (Nevím, kde je sever. Nemám hodinky)
  • 1.3  Metrické vlastnosti v rovině   (Čára, curling, metaná)

  2. Trojúhelníky

  • 2.1  Trojúhelník, vlastnosti trojúhelníků   (Posádka záhadně zmizela)
  • 2.2  Shodnost a podobnost trojúhelníků   (Naše Máňa, to je celá Bardotka!)
  • 2.3  Pythagorova věta   (Jak se krotí krokodýli)
  • 2.4  Eukleidovy věty   (Přímo do černého, ovšem v průměru!)
  • 2.5  Goniometrické funkce ostrého úhlu   (Jak starý je sinus?)
  • 2.6  Obvod a obsah trojúhelníku   (Říkali mu Méchanikos)

  3. Mnohoúhelníky

  • 3.1  Vlastnosti mnohoúhelníků   (Co je opus musivum?)
  • 3.2  Pravidelné mnohoúhelníky   (Stůj, dej přednost v jízdě!)
  • 3.3  Čtyřúhelníky   (Dobře namalovaný obraz)

   

  Obsah pracovního sešitu 2

  4. Kružnice, kruh

  • 4.1  Kružnice, úhly příslušné oblouku kružnice   (Za jediný den)
  • 4.2  Kruh, části kruhu   (Když bílá není bílá)
  • 4.3  Vzájemná poloha přímek a kružnic   (Rybička, plamének, mniška)

  5. Množiny bodů dané vlastnosti

  • 5.1  Základní množiny bodů   (Uvázali kozu u trna)
  • 5.2  Konstrukční úlohy řešené s využitím množin bodů   (Geometrii milují i bohové)

  6. Shodná a podobná zobrazení

  • 6.1  Osová a středová souměrnost   (Jaký tvar může mít dlažba?)
  • 6.2  Otočení a posunutí   (Hvězdice a medúzy)
  • 6.3  Stejnolehlost   (Hlavně nerozsvěcuj, vyvolávání!)

  Představení učebnicové sady  

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematika pro SŠ 3.díl - Planimetrie (pracovní sešit) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?